חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ליף, שלומי שלמה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13382
Print
Share
שלומי שלמה
ליף
was born
Son of
שמואל
ליף
and
פאני
אמסילי
,
Images:
First name:
שלומי שלמה
Surname:
ליף
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ליף, שלומי שלמה
ליף, שמואל
אמסילי, פאני
ליף, ענבל
ליף, נעמה
ליף, שלומי שלמה
מזל טוב
אמסילי, יעקב
נעמי
ליף, אליעזר
ליף, טל
ליף, שלומי שלמה
מזל טוב
אמסילי, יעקב
נעמי
ליף, אליעזר
ליף, ענבל
ליף, נעמה
ליף, טל
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אמסילי, פאני
ליף, שמואל