חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ליף, ענבל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13382
Print
Share
ענבל
ליף
was born
Daughter of
שמואל
ליף
and
פאני
אמסילי
,
Images:
First name:
ענבל
Surname:
ליף
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ליף, ענבל
ליף, שמואל
אמסילי, פאני
ליף, נעמה
ליף, שלומי שלמה
ליף, ענבל
מזל טוב
אמסילי, יעקב
נעמי
ליף, אליעזר
ליף, טל
ליף, ענבל
מזל טוב
אמסילי, יעקב
נעמי
ליף, אליעזר
ליף, נעמה
ליף, שלומי שלמה
ליף, טל
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אמסילי, פאני
ליף, שמואל