חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מזל טוב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13382
Print
Share
מזל טוב
was born
Mother of
שלמה
,
אסתר
,
יחיאל
,
פאני
,
ניסים
,
אלי
,
ציון
,
ציפי
,
,
Images:
First name:
מזל טוב
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מזל טוב
Mother of
מזל טוב
אמסילי, יעקב
אמסילי, שלמה
אמסילי, אסתר
אמסילי, יחיאל
אמסילי, פאני
אמסילי, ניסים
אופיר, אלי
אמסילי, ציון
אמסילי, ציפי
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
אמסילי, ציפי
אמסילי, ציון
אופיר, אלי
אמסילי, ניסים
אמסילי, פאני
אמסילי, יחיאל
אמסילי, אסתר
אמסילי, שלמה
מזל טוב
אמסילי, יעקב