חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אמסילי, פאני

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13382
Print
Share
פאני
אמסילי
was born
Daughter of
מזל טוב
and
יעקב
אמסילי
,
Mother of
ענבל
ליף
,
נעמה
ליף
,
שלומי שלמה
ליף
,
טל
ליף
,
,
Images:
First name:
פאני
Surname:
אמסילי
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אמסילי, פאני
Mother of
מזל טוב
אמסילי, יעקב
אמסילי, שלמה
אמסילי, אסתר
אמסילי, יחיאל
אמסילי, ניסים
אופיר, אלי
אמסילי, ציון
אמסילי, פאני
ליף, שמואל
ליף, ענבל
ליף, נעמה
ליף, שלומי שלמה
ליף, טל
אמסילי, ציפי
This information is based on family tree no. 13382 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ליף, טל
ליף, שלומי שלמה
ליף, נעמה
ליף, ענבל
אמסילי, יעקב
מזל טוב
אמסילי, פאני
ליף, שמואל
אמסילי, שלמה
אמסילי, אסתר
אמסילי, יחיאל
אמסילי, ניסים
אופיר, אלי
אמסילי, ציון
אמסילי, ציפי