חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of אמסילי, יעקב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13382
Print
Share
יעקב
אמסילי
was born
Father of
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
יעקב
Surname:
אמסילי
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of אמסילי, יעקב
Father of