חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Metsky, Donald

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4911
Print
Share
Donald
Metsky
was born
Son of
Sadye
Schulman
and
Morris
Metsky
,
Father of
David
Metsky
,
Alan Jay
Metsky
,
Susan Annette
Metsky
,
,
Images:
First name:
Donald
Surname:
Metsky
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Metsky, Donald
Father of
Schulman, Sadye
Metsky, Morris
Metsky, Leslie
Metsky, Donald
Barbara
Dora
Schulman, Sam
<missing>
Metsky
Metsky, David
Metsky, Alan Jay
Metsky, Susan Annette
Metsky, Donald
Dora
Schulman, Sam
<missing>
Metsky
Barbara
Metsky, Leslie
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Metsky, Susan Annette
Metsky, Alan Jay
Metsky, David
Metsky, Morris
Schulman, Sadye