חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Metsky

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4911
Print
Share
Metsky
was born
Father of
Metsky
,
Metsky
,
,
Images:
Surname:
Metsky
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Metsky
Father of
Metsky
<missing>
Metsky, Herman
Metsky, Morris
Metsky
<missing>
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Metsky, Morris
Metsky, Herman