חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Schulman, Sam

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4911
Print
Share
Sam
Schulman
was born
on
בין 1880 לבין 1881
,
died
on
15 לאפריל 1948
,
Father of
,
,
,
,
Images:
First name:
Sam
Surname:
Schulman
Gender:
זכר
Date of birth:
בין 1880 לבין 1881
Date of death:
15 לאפריל 1948
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
15 APR 1948
Date:
15 לאפריל 1948
Event Type:
לידה
Description:
BET. 1880 - 1881
Date:
בין 1880 לבין 1881
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Schulman, Sam
בין 1880 לבין 1881
died
on
15 לאפריל 1948
Father of
בין 1880 לבין 1881
15 APR 1948
BET. 1880 - 1881