חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Metsky, Leslie

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4911
Print
Share
Leslie
Metsky
was born
on
28 לאפריל 1921
,
Son of
Sadye
Schulman
and
Morris
Metsky
,
Father of
Gordon
Metsky
,
Kenny
Metsky
,
Maxine
Metsky
,
Robert
Metsky
,
,
Images:
First name:
Leslie
Surname:
Metsky
Gender:
זכר
Date of birth:
28 לאפריל 1921
Events:
Event Type:
לידה
Description:
28 APR 1921
Date:
28 לאפריל 1921
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Metsky, Leslie
28 לאפריל 1921
Father of
28 לאפריל 1921
28 APR 1921
Schulman, Sadye
Metsky, Morris
Metsky, Donald
Metsky, Leslie
August, Lillian
Dora
Schulman, Sam
<missing>
Metsky
Metsky, Gordon
Metsky, Kenny
Metsky, Maxine
Metsky, Robert
Metsky, Leslie
Dora
Schulman, Sam
<missing>
Metsky
August, Lillian
Metsky, Donald
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Metsky, Robert
Metsky, Maxine
Metsky, Kenny
Metsky, Gordon
Metsky, Morris
Schulman, Sadye