חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עראמה, יהודה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
יהודה
עראמה
was born
Son of
סעדה
אלקיים
and
אברהם
עראמה
,
Images:
First name:
יהודה
Surname:
עראמה
Gender:
זכר
Place of birth:
תרודאנת - מרוקו
Place of death:
ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
ישראל
Event Type:
לידה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עראמה, יהודה
תרודאנת - מרוקו
ישראל
ישראל
תרודאנת - מרוקו
אלקיים, סעדה
עראמה, אברהם
עראמה, שמעיה - שלום
עראמה, רחל
עראמה, יהודה
אלקאים, שמעיה
חתואל, עישה
עראמה, סימי
עראמה, יהודה
אלקאים, שמעיה
חתואל, עישה
עראמה, שמעיה - שלום
עראמה, רחל
עראמה, סימי
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עראמה, אברהם
אלקיים, סעדה