חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עראמה, אברהם

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
אברהם
עראמה
was born
Father of
שמעיה - שלום
עראמה
,
רחל
עראמה
,
סימי
עראמה
,
יהודה
עראמה
,
,
Images:
First name:
אברהם
Surname:
עראמה
Gender:
זכר
Place of birth:
תרודאנת - מרוקו
Place of death:
ישראל
Events:
Event Type:
פטירה
Event place:
ישראל
Event Type:
לידה
Event place:
תרודאנת - מרוקו
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עראמה, אברהם
Father of
תרודאנת - מרוקו
ישראל
ישראל
תרודאנת - מרוקו
עראמה, אברהם
אלקיים, סעדה
עראמה, שמעיה - שלום
עראמה, רחל
עראמה, סימי
עראמה, יהודה
עראמה, אברהם
אלקיים, סעדה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עראמה, יהודה
עראמה, סימי
עראמה, רחל
עראמה, שמעיה - שלום