חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of עראמה, סימי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13431
Print
Share
סימי
עראמה
was born
Daughter of
סעדה
אלקיים
and
אברהם
עראמה
,
Images:
First name:
סימי
Surname:
עראמה
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of עראמה, סימי
אלקיים, סעדה
עראמה, אברהם
עראמה, שמעיה - שלום
עראמה, רחל
עראמה, סימי
אלקאים, שמעיה
חתואל, עישה
עראמה, יהודה
עראמה, סימי
אלקאים, שמעיה
חתואל, עישה
עראמה, שמעיה - שלום
עראמה, רחל
עראמה, יהודה
This information is based on family tree no. 13431 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
עראמה, אברהם
אלקיים, סעדה