חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of כהן, אהרן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
אהרן
כהן
was born
Son of
אברהם
כהן
and
רינה
מוסקוביץ
,
Father of
שיר
כהן
,
אביתר
כהן
,
הדר
כהן
,
,
Images:
First name:
אהרן
Surname:
כהן
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of כהן, אהרן
Father of
כהן, אברהם
מוסקוביץ, רינה
כהן, ניר
כהן, אהרן
סעדי, מיכל
גילה, רחל
מוסקוביץ, ירחמיאל
בן דוד, שרה
כהן, אהרן
כהן, שיר
כהן, אביתר
כהן, הדר
כהן, עמרי
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
כהן, הדר
כהן, אביתר
כהן, שיר
מוסקוביץ, רינה
כהן, אברהם
כהן, אהרן
גילה, רחל
מוסקוביץ, ירחמיאל
בן דוד, שרה
כהן, אהרן
סעדי, מיכל
כהן, ניר
כהן, עמרי