חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מוסקוביץ, רינה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
רינה
מוסקוביץ
was born
Daughter of
רחל
גילה
and
ירחמיאל
מוסקוביץ
,
Mother of
ניר
כהן
,
אהרן
כהן
,
עמרי
כהן
,
,
Images:
First name:
רינה
Surname:
מוסקוביץ
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מוסקוביץ, רינה
Mother of
גילה, רחל
מוסקוביץ, ירחמיאל
מוסקוביץ, שלמה
מוסקוביץ, ישראל
מוסקוביץ, מאיר
מוסקוביץ, רינה
כהן, אברהם
שולמית
גילה, יצחק
כהן, ניר
כהן, אהרן
כהן, עמרי
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
כהן, עמרי
כהן, אהרן
כהן, ניר
מוסקוביץ, ירחמיאל
גילה, רחל
מוסקוביץ, רינה
שולמית
גילה, יצחק
כהן, אברהם
מוסקוביץ, שלמה
מוסקוביץ, ישראל
מוסקוביץ, מאיר