חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of כהן, אברהם

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13427
Print
Share
אברהם
כהן
was born
Son of
שרה
בן דוד
and
אהרן
כהן
,
Father of
ניר
כהן
,
אהרן
כהן
,
עמרי
כהן
,
,
Images:
First name:
אברהם
Surname:
כהן
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of כהן, אברהם
Father of
בן דוד, שרה
כהן, אהרן
כהן, טליה
כהן, אירית
כהן, אהוד
כהן, אברהם
מוסקוביץ, רינה
כהן, ניר
כהן, אהרן
כהן, עמרי
This information is based on family tree no. 13427 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
כהן, עמרי
כהן, אהרן
כהן, ניר
כהן, אהרן
בן דוד, שרה
כהן, אברהם
מוסקוביץ, רינה
כהן, טליה
כהן, אירית
כהן, אהוד