חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

אבולעפיה, חזקיאל דוד בן מרדכי

משורר. נולד למשפחה שמקורה באקיליאה (Aquileia), והתגורר תחילה בליבורנו ואחר כך בטרייסט, איטליה. אבולעפיה התחיל לכתוב בגיל שלוש-עשרה, אך כתביו המוקדמים אבדו. יצירתו היחידה שהתפרסמה היא בן זקונים (1793). חלקה הראשון נקרא "יסוד עולם" והוא הקדמה ללימודי התלמוד לתלמיד הצעיר, ואילו חלקה השלישי הוא אוסף של פרשנויות מאת מלומדים שאינם יהודים. חלקה השני, "מזמור לדוד", כולל שירים והספדים, המעידים על בקיאותו של הכותב במיתולוגיה ובספרות הקלאסית.
תאריך לידה:
המאה ה -18
תאריך פטירה:
המאה ה -19
מקום פטירה:
טרייסט
סוג אישיות:
Poet
מספר פריט:
180219
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
אבולעפיה, חזקיאל דוד בן מרדכי
משורר. נולד למשפחה שמקורה באקיליאה (Aquileia), והתגורר תחילה בליבורנו ואחר כך בטרייסט, איטליה. אבולעפיה התחיל לכתוב בגיל שלוש-עשרה, אך כתביו המוקדמים אבדו. יצירתו היחידה שהתפרסמה היא בן זקונים (1793). חלקה הראשון נקרא "יסוד עולם" והוא הקדמה ללימודי התלמוד לתלמיד הצעיר, ואילו חלקה השלישי הוא אוסף של פרשנויות מאת מלומדים שאינם יהודים. חלקה השני, "מזמור לדוד", כולל שירים והספדים, המעידים על בקיאותו של הכותב במיתולוגיה ובספרות הקלאסית.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי