חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי אקויליאה

אקויליאה

Aquileia 

עיר מצפון מערב לטרייסטה, צפון איטליה.

בחפירות בשנים 1948, 1950 נתגלתה בעיר רצפת פסיפס ו-36 כתובות, שנוטים ליחס אותן לבית-הכנסת העתיק. מציבות יהודיות נמצאו מן התקופה הרומאית המאוחרת ומן המאה ה-12. מבני המקום ראויים לציון ר' מנחם, תלמידו של אלעזר בן יהודה מוורמס (המאה ה-13), והחוקר והמשורר דוד בן מרדכי אבולעפיה, בן המאה ה-18.

סוג מקום:
עיר
מספר פריט:
200429
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי אקויליאה

אקויליאה

Aquileia 

עיר מצפון מערב לטרייסטה, צפון איטליה.

בחפירות בשנים 1948, 1950 נתגלתה בעיר רצפת פסיפס ו-36 כתובות, שנוטים ליחס אותן לבית-הכנסת העתיק. מציבות יהודיות נמצאו מן התקופה הרומאית המאוחרת ומן המאה ה-12. מבני המקום ראויים לציון ר' מנחם, תלמידו של אלעזר בן יהודה מוורמס (המאה ה-13), והחוקר והמשורר דוד בן מרדכי אבולעפיה, בן המאה ה-18.

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי