חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מרים

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11451
Print
Share
מרים
was born
Mother of
יחזקאל
,
,
Images:
First name:
מרים
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מרים
Father of
מרים
זולטי, נוח
זולטי, יחזקאל
מרים
זולטי, נוח
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
זולטי, יחזקאל