חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of זולטי, יחזקאל

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11451
Print
Share
יחזקאל
זולטי
was born
on
17 לאוגוסט 1915
,
Son of
נוח
זולטי
and
מרים
,
died
on
3 למאי 1980
,
Father of
שלמה
זולטי
,
,
Images:
First name:
יחזקאל
Surname:
זולטי
Gender:
זכר
Date of birth:
17 לאוגוסט 1915
Place of birth:
פולין
Date of death:
3 למאי 1980
Place of death:
ישראל
Events:
Event Type:
קבורה
Event place:
חולון
Event Type:
פטירה
Description:
3 MAY 1980
Date:
3 למאי 1980
Event place:
ישראל
Cause:
מחלה
Event Type:
לידה
Description:
17 AUG 1915
Date:
17 לאוגוסט 1915
Event place:
פולין
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of זולטי, יחזקאל
17 לאוגוסט 1915
died
on
3 למאי 1980
Father of
17 לאוגוסט 1915
פולין
ישראל
חולון
3 MAY 1980
ישראל
17 AUG 1915
פולין
זולטי, נוח
מרים
זולטי, יחזקאל
רבקה
זולטי
?missing?
זולטי, שלמה
זולטי, יחזקאל
זולטי
?missing?
רבקה
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
מרים
זולטי, נוח
זולטי, שלמה