חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Korzh, Rukhlya

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13426
Print
Share
Rukhlya
Korzh
was born
on
1825
,
Daughter of
and
,
Mother of
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Rukhlya
Surname:
Korzh
Gender:
נקבה
Date of birth:
1825
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1825
Date:
1825
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Korzh, Rukhlya
1825
Mother of
1825
1825
Korzh, Hersh
Basia Beyla
Korzh, Itzek
Korzh, Shlima
Korzh, Freida
Korzh, Ios
Korzh, Makhlya
Korzh, Nuta
Korzh, Rukhlya
Oznisheiner Gasnashensky, Falik
Korzh, Mordko
Oznisheiner Gasnashensky, David Chaim
Oznisheiner Gasnashensky, Mendel
Oznisheiner Gasnashensky, Pesya Reiza
Oznisheiner Gasnashensky, Mikhel
Korzh, Rukhlya
Korzh, Mordko
Oznisheiner Gasnashensky, Falik
Korzh, Itzek
Korzh, Shlima
Korzh, Freida
Korzh, Ios
Korzh, Makhlya
Korzh, Nuta