חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Basia Beyla

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13426
Print
Share
was born
on
1799
,
died
on
1860
,
Mother of
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
Gender:
נקבה
Date of birth:
1799
Date of death:
1860
Place of death:
Kishinev, Moldova
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1860
Date:
1860
Event place:
Kishinev, Moldova
Event Type:
לידה
Description:
1799
Date:
1799
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Basia Beyla
1799
died
on
1860
Mother of
1799
Kishinev, Moldova
1860
Kishinev, Moldova
1799
Basia Beyla
Korzh, Hersh
Korzh, Itzek
Korzh, Shlima
Korzh, Freida
Korzh, Ios
Korzh, Makhlya
Korzh, Nuta
Korzh, Rukhlya
This information is based on family tree no. 13426 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Basia Beyla
Korzh, Itzek
Korzh, Shlima
Korzh, Freida
Korzh, Ios
Korzh, Makhlya
Korzh, Nuta
Korzh, Rukhlya
Korzh, Hersh