חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Liberson, David Meyer

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4911
Print
Share
David Meyer
Liberson
was born
on
15 לפברואר 1903
,
Son of
Liberson
and
,
died
on
24 לאוקטובר 1990
,
Images:
First name:
David Meyer
Surname:
Liberson
Gender:
זכר
Date of birth:
15 לפברואר 1903
Date of death:
24 לאוקטובר 1990
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
24 OCT 1990
Date:
24 לאוקטובר 1990
Event Type:
לידה
Description:
15 FEB 1903
Date:
15 לפברואר 1903
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Liberson, David Meyer
15 לפברואר 1903
died
on
24 לאוקטובר 1990
15 לפברואר 1903
24 OCT 1990
15 FEB 1903
Liberson
<missing>
Liberson, David Meyer
Betty
Schulman, Eunice Rita
Liberson
Liberson, David Meyer
Betty
Schulman, Eunice Rita
Liberson
This information is based on family tree no. 4911 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
<missing>
Liberson