חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם קזיס

KAZIS

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה.

שם המשפחה הזה יכול להיות קשור ביישוב קסס הסמוך לאוביידו, ספרד; או בעיירה קאסיס הסמוכה למרסאי, דרום צרפת. קסיס הוא מונח ערבי שפירושו "כהן דת" (לא מוסלמי). במרוקו מונח זה היה שם נרדף לתואר שייח' ובאלג'יריה הוא ציין את ראש הקהילה היהודית. מקורה של התחילית "-א" במילה הערבית איבן, שפירושה "בנו של". הגרסה אבנקסס, שהיא איות ספרדי מימי הביניים של השם אבוקסס, מתועדת כשם משפחה יהודי בשנת 1304 עם יהודה אבנקסס בארגון, ספרד.

קסז מתועד בשנת 1384 עם בונחוה קסז בלרידה, קטלוניה, ספרד. אישים ידועים מהמאה ה-20, אשר נשאו את שם המשפחה היהודי קזיס כוללים את הרב אברהם קזיס מארה"ב.
מספר פריט:
228574
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם קזיס
KAZIS

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה.

שם המשפחה הזה יכול להיות קשור ביישוב קסס הסמוך לאוביידו, ספרד; או בעיירה קאסיס הסמוכה למרסאי, דרום צרפת. קסיס הוא מונח ערבי שפירושו "כהן דת" (לא מוסלמי). במרוקו מונח זה היה שם נרדף לתואר שייח' ובאלג'יריה הוא ציין את ראש הקהילה היהודית. מקורה של התחילית "-א" במילה הערבית איבן, שפירושה "בנו של". הגרסה אבנקסס, שהיא איות ספרדי מימי הביניים של השם אבוקסס, מתועדת כשם משפחה יהודי בשנת 1304 עם יהודה אבנקסס בארגון, ספרד.

קסז מתועד בשנת 1384 עם בונחוה קסז בלרידה, קטלוניה, ספרד. אישים ידועים מהמאה ה-20, אשר נשאו את שם המשפחה היהודי קזיס כוללים את הרב אברהם קזיס מארה"ב.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי