חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי אוזד

אוזד Ozd

עיר במחוז בורשוד (Borsod) צפון הונגריה.


היישוב היהודי במקום החל להתפתח במאה ה- 19, כאשר הוקם בעיר מפעל מתכת גדול, בו מצאו יהודים רבים את פרנסתם כפועלים ופקידים. האחרים התפרנסו ממסחר וממלאכה. הקהילה הקימה חברה קדישא, בית כנסת, מוסדות חינוך, ביניהם ישיבה, ואגודת נשים לצדקה.

עד 1901 השתייכה קהילת אוזד לקבוצת קהילות Bolyok ובאותה השנה נעשתה לקהילה עצמאית והצטרפו אליה גם יהודי כמה כפרים בסביבה.

בשנת 1930 מנתה הקהילה 580 נפש, ובשנת 1941 חיו באוזד 721 יהודים.


תקופת השואה

ב- 1938, בעקבות פרסום "החוקים היהודיים" שנועדו להגביל את מקומם של היהודים בתחומי הכלכלה והתרבות, איבדו יהודים רבים את פרנסתם.

אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה (ספטמבר 1941) גוייסו יהודים לפלוגות לעבודת כפייה, במסגרת הצבא ההונגרי. בשנת 1941, כשהונגריה לחמה לצד הגרמנים בחזית אוקראינה, נשלחו צעירים יהודים לחזית ורובם ניספו שם. באותה השנה גורשו לקמנץ פודולסק באוקראינה משפחות יהודיות שהיו חסרות נתינות הונגרית, והוצאו להורג עם אלפי יהודים אחרים שגורשו מהונגריה באותה התואנה.

במארס 1944, לאחר הכיבוש הגרמני, רוכזו היהודים בגיטו שהוקם במקום, יחד עם יהודים נוספים, תושבי הכפרים הסמוכים. כעבור כמה שבועות הועברו לגיטו מישקולץ , ובאמצע יוני גורשו לאושוויץ.

לאחר גירוש יהודי אוזד, הובאו למקום 238 יהודים שגוייסו לעבודות כפייה באזורים אחרים של הונגריה. הם הועסקו במפעל המתכת של אוזד עד סוף המלחמה.


אחרי המלחמה שבו לאוזד כמה יהודים וחידשו את החיים היהודיים בעיר. אחרי מרד ההונגרים נגד המשטר הקומוניסטי בשנת 1956 פורקה הקהילה.
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
186660
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי אוזד
אוזד Ozd

עיר במחוז בורשוד (Borsod) צפון הונגריה.


היישוב היהודי במקום החל להתפתח במאה ה- 19, כאשר הוקם בעיר מפעל מתכת גדול, בו מצאו יהודים רבים את פרנסתם כפועלים ופקידים. האחרים התפרנסו ממסחר וממלאכה. הקהילה הקימה חברה קדישא, בית כנסת, מוסדות חינוך, ביניהם ישיבה, ואגודת נשים לצדקה.

עד 1901 השתייכה קהילת אוזד לקבוצת קהילות Bolyok ובאותה השנה נעשתה לקהילה עצמאית והצטרפו אליה גם יהודי כמה כפרים בסביבה.

בשנת 1930 מנתה הקהילה 580 נפש, ובשנת 1941 חיו באוזד 721 יהודים.


תקופת השואה

ב- 1938, בעקבות פרסום "החוקים היהודיים" שנועדו להגביל את מקומם של היהודים בתחומי הכלכלה והתרבות, איבדו יהודים רבים את פרנסתם.

אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה (ספטמבר 1941) גוייסו יהודים לפלוגות לעבודת כפייה, במסגרת הצבא ההונגרי. בשנת 1941, כשהונגריה לחמה לצד הגרמנים בחזית אוקראינה, נשלחו צעירים יהודים לחזית ורובם ניספו שם. באותה השנה גורשו לקמנץ פודולסק באוקראינה משפחות יהודיות שהיו חסרות נתינות הונגרית, והוצאו להורג עם אלפי יהודים אחרים שגורשו מהונגריה באותה התואנה.

במארס 1944, לאחר הכיבוש הגרמני, רוכזו היהודים בגיטו שהוקם במקום, יחד עם יהודים נוספים, תושבי הכפרים הסמוכים. כעבור כמה שבועות הועברו לגיטו מישקולץ , ובאמצע יוני גורשו לאושוויץ.

לאחר גירוש יהודי אוזד, הובאו למקום 238 יהודים שגוייסו לעבודות כפייה באזורים אחרים של הונגריה. הם הועסקו במפעל המתכת של אוזד עד סוף המלחמה.


אחרי המלחמה שבו לאוזד כמה יהודים וחידשו את החיים היהודיים בעיר. אחרי מרד ההונגרים נגד המשטר הקומוניסטי בשנת 1956 פורקה הקהילה.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי