חיפוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש


 

ברוכים הבאים לאתר מאגרי המידע המקוון של אנו - מוזיאון העם היהודי בע"מ (חל"צ) (להלן – "האתר").


 

אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי.

מטרת האתר היא להעמיד לרשותכם מגוון של תכנים ומידע בנושאים הרלוונטיים למורשת העם היהודי הכוללים, בין היתר, קבצים, איורים, תמונות, קישורים וכיוצ"ב, והשימוש בו הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

עצם השימוש באתר ו/או במאגר יהווה הסכמתכם לתנאים הכלולים ב"תנאי שימוש" אלה, על כן נודה לכם אם תקדישו מזמנכם לקריאת התנאים הללו בעיון לפני שתעשו שימוש באתר.

אנו - מוזיאון העם היהודי שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש הללו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

האתר מנוהל ומופעל על-ידי אנו - מוזיאון העם היהודי בע"מ (חל"צ), מרחוב קלאוזנר 15, תל אביב (להלן: "אנו - מוזיאון העם היהודי ו/או מפעיל האתר"). בכל מקום בו מפורטת אחריות אנו - מוזיאון העם היהודי, הכוונה גם לאחריותם של עובדיו, מנהליו, בעליו והפועלים מכוחו או בשמו.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.


 

תוכן עניינים:

 1. כללי
 2. זכויות קניין רוחני
 3. קישורים
 4. אחריות
 5. תכנים שהמשתמשים מוסרים לפרסום
 6. אילן יוחסין
 7. שינויים באתר והפסקת השירות
 8. שיפוי
 9. דין ומקום שיפוט 

1. כללי


 

 1. המידע המסופק באתר מובא בצורה חופשית ובחינם ואין בשימוש בו משום יצירת כל הסכם ו/או כל התחייבות בין המשתמש לבין אנו - מוזיאון העם היהודי ו/או מי מטעמו ו/או כל אדם אחר הקשור בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לאתר ו/או למידע המצוי בו.
 2. המידע הכלול באתר, בחלקו נמסר על ידי הציבור הרחב והמשתמשים השונים, עשוי להופיע בצורה שאינה אחידה ואין כל התחייבות ו/או התחייבות כלשהי של התאמה עבור תכלית או שימוש כלשהם ואנו - מוזיאון העם היהודי איננו אחראי לנכונות תוכנו.
 3. המשתמשים באתר מחוייבים לפעול בהתאם לחוק, בתום לב, תוך אחריות אישית וציבורית שלא להפר את החוק. אין להכניס לאתר תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מסמכים פרטיים המוגנים על ידי חוק הגנת הפרטיות, מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים.
 4. אנו - מוזיאון העם היהודי איננו אחראי להפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מסמכים פרטיים, מדגמים, פטנטים וסודות מסחריים, והאחריות בגין מעשים אלה מוטלת על המשתמשים לבדם.
 5. המאגר כולל בין היתר גם תכנים, יישומים וכלים שבבעלות צדדים שלישיים, שימוש בניגוד לתנאי השימוש יכול להוות הפרת זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת השייכת לצדדים שלישיים.
 6. האפשרות המוענקת למשתמשים להעתיק מתוך האתר טקסט ו/או תמונה ו/או כל נתון אחר מוגבלת לפרטים אשר צויין לגביהם במפורש שניתן לעשות כן ובהתאם לתנאי השימוש שצויינו. אפשרות זו הינה בבחינת זכות שימוש שלא לצורכי מסחר בלבד, ואינה יוצרת ו/או מרמזת לאחריות כלשהי של אנו - מוזיאון העם היהודי ו/או מי מטעמו.
 7. בכל שימוש שתעשו הינכם נדרשים ליתן קרדיט מתאים לאנו - מוזיאון העם היהודי, בצורה ברורה ונהירה. ניסוח לייחוס הוא כדלהלן אנו - מוזיאון העם היהודי, ובכל מקום רלוונטי יש להוסיף קישור לאתר אנו - מוזיאון העם היהודי.
 8. אנו משקיעים מומחיות, מאמצים, עמל וזמן רב בהכנת האינדקסים הקיימים בארכיון הצילומים שלנו. נבקש כי תכבדו זאת ותמנעו מהעתקה, הקלטה, פרסום, הפצה, עריכה, שינוי וכיוב' של חלק ו/או של כלל הצילומים במאגר וכן כי לא תעשו שימוש בזחלנים (Crawlers) ולא בתוכנות ריגול שנועדו לאסוף מידע, לרבות פעילות קיטלוג (Indexing) מאתרנו ללא רשותנו.
 9. האתר פתוח לשימוש כל משתמשי האינטרנט. חלק מהשירותים טעונים הרשמה. ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים אלו לאחר השלמת תהליך הרשמה, ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתנאי השימוש. אין להעביר, בתמורה ו/או ללא תמורה, את חשבונך לצד שלישי. אנו - מוזיאון העם היהודי מאפשר לפרסם מידע ותכנים של המשתמש ולחלוק אותם עם משתמשים אחרים בכפוף לאמור בתנאי השימוש כאמור להלן.
 10. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות הדפים בהם צפיתם, השירותים והמידע שעניינו אתכם, זמן שהייתכם באתר, הפעולות שביצעתם באמצעות האתר ועוד. אנו - מוזיאון העם היהודי ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלו, כמו גם בנתונים שתמסרו בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי תנאי השימוש ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת, בין היתר, כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 11. המידע הנ"ל שישמש את אנו - מוזיאון העם היהודי לצורך כך יהיה מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אתכם אישית. אנו - מוזיאון העם היהודי יהיה רשאי למסור את המידע הסטטיסטי לצד ג', ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליכם אישית או מזהים את המשתמשים באופן אישי.
 12. אין המשתמש רשאי ליצור מאגר אחר על בסיס מאגר המידע של אנו - מוזיאון העם היהודי. אין להשתמש במאגר באופן העלול לשבש ו/או לפגוע במאגר, כגון – וירוסים, שינויים באתר, פגיעה בזכויות יוצרים וכיוצ"ב.


 

2. זכויות יוצרים קניין רוחני


 

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים ובתוכן הכלול בו הינם של אנו - מוזיאון העם היהודי ו/או של צד שלישי, שנתן לאנו - מוזיאון העם היהודי רשות שימוש ו/או שאנו - מוזיאון העם היהודי אפשר לו לצרפו לאתר.
 2. המשתמשים רשאים לעשות "שימוש הוגן" בחומר לפי הכללים הקבועים בדין ובכלל זה חוק זכויות יוצרים. המצטט מתוך החומרים באתר חייב לציין את המקור לציטוט. אסור לעשות בחומר כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן בכל אמצעי המדיה על סוגיה (רדיו, טלויזיה, עיתונות וכו') לרבות דיגיטליים, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו.
 3. יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 4. אנו - מוזיאון העם היהודי אינה טוען לבעלות בתכנים הנמסרים לפרסום באתר על-ידי צד שלישי. יחד עם זאת, כאשר צד ג' מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר הוא מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי הנו בעל הזכויות בהם וכי הנו רשאי למוסרם לפרסום. אם צד ג' אינו היוצר או בעל הזכויות בתכנים שהוא מוסר לפרסום, הריהו מאשר שהנו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן ואם יתברר כי אין זה כך - יהיה הוא אחראי לכל התוצאות שיהיו לכך.
 5. לענין אילן יוחסין אשר נמסר לאנו - מוזיאון העם היהודי על ידי המשתמש – הבעלות באילן שייכת למגיש אילן היוחסין או לבא כוחו. כפועל יוצא מכך נשמרת למגיש האילן הזכות המלאה בכל הנוגע להכללתו או אי-הכללתו והצגתו או אי הצגתו של אילן היוחסין שהגיש לאנו - מוזיאון העם היהודי או של חלקים ממנו או כל סוג של מידע הכלול בו במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.
 6. אנו - מוזיאון העם היהודי עושה כל מאמץ למנוע הפרות זכות יוצרים ובמידה ויתגלה כי בוצעה הפרה יעשה כל מאמץ לתקנה.


 

3. קישורים


 

 1. באתר נמצאים קישורים (links) או הפניות לאתרים אחרים אשר אינם שייכים לאנו - מוזיאון העם היהודי ושנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים באתרים האחרים אינם מתפרסמים על ידי אנו - מוזיאון העם היהודי או מטעמו והוא איננו שולט או מפקח עליהם. העובדה שאתר אנו - מוזיאון העם היהודי מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. אנו - מוזיאון העם היהודי עושה כמיטב יכולתו שההפניות יהיו לאתרים ראויים בלבד אבל יתכן שתמצאו שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או שהנכם סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אנו - מוזיאון העם היהודי אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 2. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. לעניין קישורים לאתרים חיצונים, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין אנו - מוזיאון העם היהודי לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, אין לאנו - מוזיאון העם היהודי כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ואין הוא אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו - מוזיאון העם היהודי איננו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופעים באתרים אליהם יגיעו באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר אנו - מוזיאון העם היהודי.
 4. אנו - מוזיאון העם היהודי איננו מתחייב כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל, וכן הוא רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.


 

4. אחריות


 

 1. השרות מוצע כמות שהוא, "As Is", ואנו - מוזיאון העם היהודי אינו נושא באחריות לגבי השירות ו/או להתאמת השירות לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.
 2. אנו - מוזיאון העם היהודי אינו נושא בכל אחריות לתכנים שנמסרו על ידי משתמשים באתר, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על מי שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים דעה או עמדה של אנו - מוזיאון העם היהודי ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 3. כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ"ב, אין אנו - מוזיאון העם היהודי אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.
 4. האחריות בגין השימוש באתר ומאגרי המידע של אנו - מוזיאון העם היהודי מוטלת על המשתמש בלבד.
 5. אנו - מוזיאון העם היהודי מאבטח את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, הוא אינו יכול להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשבים ואנו - מוזיאון העם היהודי איננו אחראי לכל נזק שייגרם לנתונים ו/או מסמכים ו/או מאגרים ו/או כל מידע אחר שנמסר לחזקתו ומצוי במאגרי המידע ובכלל זה אובדן הנתונים והמידע כאמור.
 6. אנו - מוזיאון העם היהודי אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל אנו - מוזיאון העם היהודי או מי מספקיו.
 7. אנו - מוזיאון העם היהודי לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירות.


 

5. תכנים שהמשתמשים מוסרים לפרסום


 

 1. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמשים זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
 2. אנו - מוזיאון העם היהודי אינו נושא בכל אחריות לתכנים מכל סוג שהוא ובכל פורמט שהוא שהמשתמשים מוסרים לפרסום, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהשימוש בהם חלה על מי שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת או עמדת אנו - מוזיאון העם היהודי ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 3. בעת בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר ו/או במאגרי המידע של אנו - מוזיאון העם היהודי, חלה על השולח/הכותב האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על הכותב להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר לפרסם את התכנים הבאים:
 • בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר ו/או במאגרי המידע של אנו - מוזיאון העם היהודי, חלה על השולח/הכותב האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על הכותב להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר לפרסם את התכנים הבאים:
 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס");
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אנו - מוזיאון העם היהודי בפרט;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
 1. חלק ממאגרי המידע של אנו - מוזיאון העם היהודי הינה מאגר גנאלוגי על משפחות יהודיות בכל התקופות ומכל קהילות ישראל בכל התפוצות ובארץ ישראל. מאגר המידע הגנאלוגי מאפשר, בין היתר, למשתמשים בנית אילן יוחסין של משפחתם. הגשת מידע גנאלוגי לאנו - מוזיאון העם היהודי נעשית על בסיס וולונטרי של מגיש המידע ועל אחריותו בלבד. 
  פנייה מטעם גורם שלישי להסרת פרטיו מהמאגר תחייב את אנו - מוזיאון העם היהודי לפעול בהתאם. בכל מקרה של דרישה לעריכת שינויים בתוכנו של אילן יוחסין על הדורש שינוי זה לפנות ישירות אל מגיש אילן היוחסין או אל בא כוחו. אנו - מוזיאון העם היהודי יערוך שינויים אך ורק לאחר שהתקבלה הסכמתו המלאה בכתב של מגיש האילן היוחסין או של בא כוחו. 
  במקרה שבעל אילן היוחסין או בא כוחו מסרבים לערוך שינוים במידע הנכלל באילן היוחסין שבבעלותו לפי בקשתו של אנו - מוזיאון העם היהודי או לא ניתן ליצור קשר עם בעל האילן היוחסין או עם בא כוחו בתוך פרק זמן סביר, רשאי אנו - מוזיאון העם היהודי להפסיק זמנית או באופן מתמיד את הצגתו של אילן היוחסין או של חלקים מננו במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן וזאת לפי שיקוליו ובכפוף לתקנון שימוש זה. 
  במקרה שבעל אילן היוחסין מסרב לערוך שינויים באילן היוחסין לפי בקשתו של צד שלישי, רשאי צד שלישי זה להגיש ערער על סירוב זה לבית המשפט השלום בכפוף לחוקי מדינת ישראל. אנו - מוזיאון העם היהודי מתחייב לכבד כל החלטה ופסיקה של כל ערכאה משפטית של מדינת ישראל. אנו - מוזיאון העם היהודי מתחייב לא למסור לצד שלישי את כל המידע הכלול באילן יוחסין כלשהו ללא הסכמתו המפורשת בכתב של מגיש האילן או/ו בא כוחו - אנו - מוזיאון העם היהודי לא ימסור אילן יוחסין שלם ללא הסכמתו המפורשת של בעל האילן היוחסין.
 2. אנו - מוזיאון העם היהודי רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי שימוש אלה או שנעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באנו - מוזיאון העם היהודי או במי מטעמו. כמו-כן, יהיה רשאי אנו - מוזיאון העם היהודי במקרה זה למנוע מכם פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות אנו - מוזיאון העם היהודי לפי כל דין.
 3. החליט אנו - מוזיאון העם היהודי לפרסם תוכן שנמסר - הוא רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו.
 4. למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת מגבלות כאמור על-ידי אנו - מוזיאון העם היהודי כדי לגרוע מחובת המשתמשים לציית לתנאי תקנון שימוש זה, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותם על-פי מהנ"ל. כמו-כן, אין באמור כדי להטיל על אנו - מוזיאון העם היהודי איזו חובה לפקח או לנטר תוכן כלשהו באתר.
 5. התכנים הנמסרים על-ידי משתמשי האתר לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. זכרו: עליכם לנהוג בזהירות במסירת התכנים.


 

6. אילן יוחסין


 

 1. רישומו של אדם במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו מהווה הוכחה כלשהי לגבי יהדותו של אותו האדם בכל מובן ופירוש.
 2. רישומו של אדם במאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו מהווה הוכחה כלשהי לגבי מעמדו האישי של אותו אדם ולא יכול לשמש כהוכחה או עדות בעלת ערך משפטי בפני בית משפט או בית דין רבני או אחר, בכפוף לחוקי מדינת ישראל.
 3. המידע הגנאלוגי הנמצא במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו משמש הוכחה משפטית כלשהי לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת או לא קיימת בין אנשים מסוימים וזאת לכל מטרה ועניין, ובכלל זה דיני אישות, הן מבחינת ההלכה היהודית והן על פי חוקי מדינת ישראל.
 4. המידע הגנאלוגי הנמצא במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן אינו משמש הוכחה משפטית כלשהי לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת או לא קיימת בין אנשים מסוימים וזאת לכל מטרה ועניין, ובכלל זה בעלות על קניין ודיני ירושות ואפוטרופסות.
 5. אנו - מוזיאון העם היהודי אינו אחראי לתוכן המידע על כל סוגיו שנמסר למרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן. האחריות על תוכן המידע, על נכונות הנתונים ואופן הצגתם, על הכללתו או אי-הכללתו של נתון כלשהו או על כל פרט הנמסר לאנו - מוזיאון העם היהודי חלה באופן בלעדי על מוסר המידע, דהיינו בעל האילן היוחסין או בא כוחו.
 6. אנו - מוזיאון העם היהודי לא אחראי בכל צורה שהיא על כל שימוש שייעשה ע"י כל אדם, חברה, מוסד או ארגון כלשהו בישראל או בכל מדינה אחרת בכל סוגי המידע שנמסרו ע"י המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לאותם גורמים.
 7. אין אנו - מוזיאון העם היהודי אחראי לכל הרשום באילן יוחסין או בכל סוג אחר של מידע שנמסר לו לגבי כל דבר שעלול לפגוע בשמו הטוב, רגשותיו, כבודו, גופו, רכושו, או/ו מעמדו של כל אדם הרשום באילן היוחסין בין אם הוא בחיים בין הוא נפטר. יחד עם זאת מוסכם על מגיש אילן היוחסין שלא יימסר על ידו שום מידע אשר עלול לפגוע בשמו הטוב, כבודו, רגשותיו, גופו, רכושו או/ו מעמדו של כל אדם, בין אם הוא חי בין אם הוא נפטר. היה ומידע כזה נמסר, אנו - מוזיאון העם היהודי רשאי, אם הדבר נודע לו בעקבות עריכת בדיקה פנימית או/ו בעקבות פנייה מטעם צד שלישי, לסרב להכליל מידע זה במאגר המידע שבבעלותו של בית אנו - מוזיאון העם היהודי או לדרוש מבעל אילן היוחסין הספציפי או מבא כוחו לתקן או למחוק את הנתונים הרשומים בו, הכל לפי העניין. אין דבר זה מחייב את אנו - מוזיאון העם היהודי לערוך בדיקה יזומה של כל המידע הנמסר למרכז הגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.
 8. אין אנו - מוזיאון העם היהודי אחראי לכל מידע רפואי שנמסר לו באילן יוחסין כלשהו ואין מידע זה יכול לשמש כהוכחה משפטית לגבי מצבו הרפואי של כל אדם הרשום באילן היוחסין או של צאצאיו או שאר קרובי משפחתו בכל הדורות.
 9. כל מגיש אילן יוחסין אל המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מביע בזאת את הסכמתו שכל המידע המצוי באילן היוחסין שמסר יעמוד לרשות הציבור לצורך עריכת חיפושים גנאלוגיים או/ו מחקרים אחרים, אלא אם בעת מסירת אילן היוחסין ביקש המגיש לא לחשוף את אילן היוחסין שמסר או חלקים ממנן בפני הציבור.
 10. כל מגיש אילן יוחסין אל המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן מסכים בעת הגשת אילן היוחסין שזהותו, כתובתו, מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שמסר יימסרו לכל דורש לערוך בירור או מחקר לגבי המידע המצוי באילן היוחסין שמסר למרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן.
 11. למגיש אילן יוחסין או לבא כוחו למאגר המידע של המרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן לא תהיה שום דרישה או תביעה לתגמול, כספי או אחר, מטעם אנו - מוזיאון העם היהודי, עבור מסירת אילן היוחסין או בעד השירותים שאנו - מוזיאון העם היהודי מעניק בתשלום.


 

7. שינויים באתר והפסקת השירות


 

 1. אנו - מוזיאון העם היהודי שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתימצא לנכון, בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.
 2. לא תהיה למשתמשים כל טענה או תביעה כלפי אנו - מוזיאון העם היהודי בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. אנו - מוזיאון העם היהודי רשאי להחליט בכל עת לסגור את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו.
 4. אנו מאחלים לכם שימוש מועיל בשירותים המוצעים באתר. נשמח לקבל תגובות והערות.


 

8. שיפוי


 

 1. הנך מתחייב לשפות את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 2. בנוסף, תשפה את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה בגין כל טענה תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום.


 

9. דין ומקום שיפוט


 

 1. על השימוש באתר ומאגרי המידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון שימוש זה או מהשימוש באתר ומאגרי המידע הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.
 2. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכלו לפנות אלינו באמצעות טופס ״צרו קשר״.