חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13576 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of HOFF, Mogens H℗øegh-Guldberg

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13576
Print
Share
Mogens H℗øegh-Guldberg
HOFF
was born
Son of
Ove Hegh-Guldberg
HOFF
and
Karen GABRIEL
JENSEN
,
Father of
Frederikke H℗øegh-Guldberg
HOFF
,
Kasper H℗øegh-Guldberg
HOFF
,
,
Images:
First name:
Mogens H℗øegh-Guldberg
Surname:
HOFF
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of HOFF, Mogens H℗øegh-Guldberg
Father of
HOFF, Ove Hegh-Guldberg
HOFF, Mogens H℗øegh-Guldberg
SKOT-HANSEN, Dorte
HOFF, Frederikke H℗øegh-Guldberg
HOFF, Kasper H℗øegh-Guldberg
JENSEN, Karen GABRIEL
HOFF, Mogens H℗øegh-Guldberg
SKOT-HANSEN, Dorte
This information is based on family tree no. 13576 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
HOFF, Kasper H℗øegh-Guldberg
HOFF, Frederikke H℗øegh-Guldberg
JENSEN, Karen GABRIEL
HOFF, Ove Hegh-Guldberg