חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Drori, Ofer

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6019
Print
Share
Ofer
Drori
was born
on
8 לאוקטובר 1959
,
died
on
6 לספטמבר 2009
,
Father of
Lee
Drori
,
Adam
Drori
,
,
Images:
First name:
Ofer
Surname:
Drori
Gender:
זכר
Date of birth:
8 לאוקטובר 1959
Date of death:
6 לספטמבר 2009
Place of death:
Kibutz Hgoshrim Israel
Events:
Event Type:
לידה
Description:
8 OCT 1959
Date:
8 לאוקטובר 1959
Event Type:
פטירה
Description:
6 SEP 2009
Date:
6 לספטמבר 2009
Event place:
Kibutz Hgoshrim Israel
Spouses:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Drori, Ofer
8 לאוקטובר 1959
died
on
6 לספטמבר 2009
Father of
8 לאוקטובר 1959
Kibutz Hgoshrim Israel
8 OCT 1959
6 SEP 2009
Kibutz Hgoshrim Israel
Drori, Ofer
Joy B
Drori, Lee
Drori, Adam
Drori, Ofer
Joy B
This information is based on family tree no. 6019 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Drori, Adam
Drori, Lee