חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי בוסטון

בוסטון

בירת מדינת מסצ'וסטס, ארצות-הברית. מספר תושביה 628,215 (1970). מספר היהודים בבוסטון רבתי נאמד ב-180,000 (1976). %71 מבעלי המשפחות הם במינהל ובמקצועות החופשיים. מכלל 75 הקהילות בקרב יהודי בוסטון רבתי 20 הן אורתודוכסיות (%14 מכלל האוכלוסיה היהודית במקום הצהירו על עצמם כנוטים לזרם זה), 35 קונסרבאטיביות (%44) ו-20 רפורמיות (%27). נעשו נסיונות לתאם את הפעולה בין שלושת הזרמים, לרבות בתחום הכשרות. בפרברי בוסטון פועלות האוניברסיטה על-שם בראנדייס (מ- 1948) ובתי-המדרש עבריים (מ-1921). בתי- ספר יומיים פועלים בחסות האורתודוכסים והשמרנים.

יישוב יהודי התחיל להתגבש בבוסטון, אחת הערים הוותיקות באמריקה, רק באמצע המאה ה-19, עם הקמת קהילת "אוהבי שלום" (1842) על-ידי יוצאי דרום-גרמניה, וכעבור עשר שנים נחנך בית- הכנסת הראשון בעיר. מהגרים ממזרח-גרמניה הקימו עדות משלהם, אבל מספרם הכולל של יהודי בוסטון לא עלה ב-1875 על 3,000.

בסוף המאה כבר ישבו בעיר 20,000, מהם 14,000 מהגרים, בעיקר ממזרח-אירופה, עובדי- כפיים ברובם הגדול. בימינו אחוז המהגרים ביישוב היהודי בבוסטון אינו מגיע לכדי %15. אגודות צדקה ועזרה הדדית הוקמו לראשונה ב-1864 ובמרוצת הזמן נוסדו ארגוני-גג לתיאום הפעולה ביניהן; להשגים ניכרים זכה הארגון הכולל בהנהגת לואי קירשטיין (1942- 1867). אגודה לחינוך יהודי הוקמה בבוסטון ב-1915 ובשנת 1944, כאשר גברה התנועה האנטישמית בהשראת הכומר קוחלן, נוסדה "המועצה היהודית" בבוסטון רבתי.

התנועה הציונית היתה חזקה בבוסטון מראשיתה; המנהיג הציוני יעקב דה האז ערך בשנים 1918-1908 את העיתון המקומי "ג'ואיש אדבוקייט" ולואי ד. בראנדייס שישב הרבה שנים בבוסטון נהפך לציוני שם. הבולטים ברבני בוסטון היו סלומון שינדלר (רפורמי), הרמן רבינוביץ ולואי אפשטיין (קונסרבאטיביים) והרב יוסף סולובייצ'יק, הוגה דעות של היהדות הארתודוכסית בארצות- הברית.
סוג מקום:
עיר
מספר פריט:
208735
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי בוסטון
בוסטון

בירת מדינת מסצ'וסטס, ארצות-הברית. מספר תושביה 628,215 (1970). מספר היהודים בבוסטון רבתי נאמד ב-180,000 (1976). %71 מבעלי המשפחות הם במינהל ובמקצועות החופשיים. מכלל 75 הקהילות בקרב יהודי בוסטון רבתי 20 הן אורתודוכסיות (%14 מכלל האוכלוסיה היהודית במקום הצהירו על עצמם כנוטים לזרם זה), 35 קונסרבאטיביות (%44) ו-20 רפורמיות (%27). נעשו נסיונות לתאם את הפעולה בין שלושת הזרמים, לרבות בתחום הכשרות. בפרברי בוסטון פועלות האוניברסיטה על-שם בראנדייס (מ- 1948) ובתי-המדרש עבריים (מ-1921). בתי- ספר יומיים פועלים בחסות האורתודוכסים והשמרנים.

יישוב יהודי התחיל להתגבש בבוסטון, אחת הערים הוותיקות באמריקה, רק באמצע המאה ה-19, עם הקמת קהילת "אוהבי שלום" (1842) על-ידי יוצאי דרום-גרמניה, וכעבור עשר שנים נחנך בית- הכנסת הראשון בעיר. מהגרים ממזרח-גרמניה הקימו עדות משלהם, אבל מספרם הכולל של יהודי בוסטון לא עלה ב-1875 על 3,000.

בסוף המאה כבר ישבו בעיר 20,000, מהם 14,000 מהגרים, בעיקר ממזרח-אירופה, עובדי- כפיים ברובם הגדול. בימינו אחוז המהגרים ביישוב היהודי בבוסטון אינו מגיע לכדי %15. אגודות צדקה ועזרה הדדית הוקמו לראשונה ב-1864 ובמרוצת הזמן נוסדו ארגוני-גג לתיאום הפעולה ביניהן; להשגים ניכרים זכה הארגון הכולל בהנהגת לואי קירשטיין (1942- 1867). אגודה לחינוך יהודי הוקמה בבוסטון ב-1915 ובשנת 1944, כאשר גברה התנועה האנטישמית בהשראת הכומר קוחלן, נוסדה "המועצה היהודית" בבוסטון רבתי.

התנועה הציונית היתה חזקה בבוסטון מראשיתה; המנהיג הציוני יעקב דה האז ערך בשנים 1918-1908 את העיתון המקומי "ג'ואיש אדבוקייט" ולואי ד. בראנדייס שישב הרבה שנים בבוסטון נהפך לציוני שם. הבולטים ברבני בוסטון היו סלומון שינדלר (רפורמי), הרמן רבינוביץ ולואי אפשטיין (קונסרבאטיביים) והרב יוסף סולובייצ'יק, הוגה דעות של היהדות הארתודוכסית בארצות- הברית.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי