חיפוש
מידע אישי
תוכן שנוצר ע"י המשתמשים
מידע זה מבוסס על עץ המשפחה מספר אשר נרשם במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן של אנו - מוזיאון העם היהודי.
עץ משפחה

עץ משפחה עבור יובל לגאון מוילנה ומריה גימבוטס הכלולים ברשימת אונסק"ו

הדפסה
שיתוף
נולד
ב
בלרוס
,
נפטר
ב
ליטא
,
תמונות:
מקום לידה:
מקום פטירה:
0 נספחים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מידע זה מבוסס על עץ המשפחה מספר אשר נרשם במרכז לגנאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן של אנו - מוזיאון העם היהודי.
עץ משפחה
אA
אA
אA
עץ משפחה עבור יובל לגאון מוילנה ומריה גימבוטס הכלולים ברשימת אונסק"ו
נפטר
ב
ליטא
בלרוס
ליטא