חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Frankey, Michael

People in this tree:
Show
Tree ID number:
1622
Print
Share
Michael
Frankey
was born
Father of
,
,
,
Images:
First name:
Michael
Surname:
Frankey
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT .. ...
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Frankey, Michael
Father of
ABT .. ...
Frankey, Michael
Frankey, Neil
Frankey, Melvin
Lowenstein, Frances