חיפוש
הפריט שבחרת:
מעברת "שער העליה" ליד חיפה, ישראל, שנות ה- 1950
תמונות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מעברת "שער העליה" ליד חיפה, ישראל, שנות ה- 1950

הדפסה
שיתוף
מעברת "שער העליה" ליד חיפה, ישראל, שנות ה- 1950
צילום: הרברט זוננפלד
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות, אוסף זוננפלד)
תקופת צילום:
שנים 1950 - 1959
תקופת צילום:
שנים 1950 - 1959
תקופת צילום:
שנים 1950 - 1959
מספר פריט:
265684
רכישת תמונות: חלק מהתמונות ניתנות לרכישה, לפרטים נוספים- לחצו כאן, אנא וודאו שיש לכם את מספר יחידת תמונה (כפי שמופיע למעלה)
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מעברת "שער העליה" ליד חיפה, ישראל, שנות ה- 1950
תמונות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מעברת "שער העליה" ליד חיפה, ישראל, שנות ה- 1950
מעברת "שער העליה" ליד חיפה, ישראל, שנות ה- 1950
צילום: הרברט זוננפלד
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות, אוסף זוננפלד)
רכישת תמונות: חלק מהתמונות ניתנות לרכישה, לפרטים נוספים- לחצו כאן, אנא וודאו שיש לכם את מספר יחידת תמונה (כפי שמופיע למעלה)