חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם נפתלוביץ'

NAFTALOVICI

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הפטרונימיים (שמות שמקורם בשמו של האב) מכיוון שהם נגזרים משמו הפרטי של אחד מאבות המשפחה, כאשר במקרה זה הוא ממקור מקראי.

נפתלוביץ', המכיל את הסופית הרומנית "-וביץ'" שפירושה "בנו של", הוא גרסה של השם העברי נפתלי.

נפתלי היה בנו השישי של יעקב והבן השני של בלהה שפחת רחל (בראשית, ל,ז). באירופה, השם נפתלי מתועד בצורות איות שונות בשנת 1784 באלזס, מזרח צרפת. נפתליס מתועד בפריס באמצע המאה ה-20. השמות נפתלי ובנפתלי מתועדים בארצות צפון אפריקה. במאה ה-20, נפתלוביץ' מתועד כשם משפחה יהודי בזמן מלחמת העולם השנייה עם גיזלה נפתלוביץ' אשר נספתה במחנה ההשמדה הגרמני אושוויץ.

מספר פריט:
263292
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים: