חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם שלנסקי

SHLENSKY, SHLONSKY, SCHLONSKY

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה.

שם משפחה זה, המכיל את הסופית הסלבית "-סקי" שפירושה "מ-", "מוצאו מ-", קשור בשמה של שלזיה, חבל ארץ שהיהודים התחילו להתיישב בו במאה ה-12. אישים ידועים מהמאה ה-20, אשר נשאו את שם המשפחה היהודי שלונסקי כוללים את המשורר העברי יליד רוסיה אברהם שלונסקי; ואת ורדינה שלונסקי, פסנתרנית ומלחינה ישראלית ילידת רוסיה.
מספר פריט:
254859
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם שלנסקי
SHLENSKY, SHLONSKY, SCHLONSKY

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה.

שם משפחה זה, המכיל את הסופית הסלבית "-סקי" שפירושה "מ-", "מוצאו מ-", קשור בשמה של שלזיה, חבל ארץ שהיהודים התחילו להתיישב בו במאה ה-12. אישים ידועים מהמאה ה-20, אשר נשאו את שם המשפחה היהודי שלונסקי כוללים את המשורר העברי יליד רוסיה אברהם שלונסקי; ואת ורדינה שלונסקי, פסנתרנית ומלחינה ישראלית ילידת רוסיה.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי