X
מאות חטופים על ידי החמאס
138
ימים
:
17
שעות
:
15
דקות
:
31
שניות
דלג לתוכן האתר >

דרור יקרא

פיוט המושר ב"סעודה שלישית" של של השבת. לפיוט שורשים במאה ה10 ומיוחס לדונש בן לברט (ב.920-990), משורר יהודי-ספרדי בתור הזהב של יהדות ספרד.  תפילה לאלוהים לשלום, השגחה, והחזרת העם היהודי לביתם ההיסטורי בארץ ישראל. בהקלטה הפיוט בניגון נוסח חסידות קרלין-סטולין, מפי דב מילמן.

המרכז למוזיקה יהודית על שם פהר,אנו-מוזיאון העם היהודי, באדיבות משפחת מילמן, ישראל.

מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מוסיקה
אA
אA
אA
דרור יקרא

פיוט המושר ב"סעודה שלישית" של של השבת. לפיוט שורשים במאה ה10 ומיוחס לדונש בן לברט (ב.920-990), משורר יהודי-ספרדי בתור הזהב של יהדות ספרד.  תפילה לאלוהים לשלום, השגחה, והחזרת העם היהודי לביתם ההיסטורי בארץ ישראל. בהקלטה הפיוט בניגון נוסח חסידות קרלין-סטולין, מפי דב מילמן.

המרכז למוזיקה יהודית על שם פהר,אנו-מוזיאון העם היהודי, באדיבות משפחת מילמן, ישראל.

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי