חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם אשרוף

ASHEROF, ASHEROFF, ASCHEROFF, ASHEROV

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הפטרונימיים (שמות שמקורם בשמו של האב) מכיוון שהם נגזרים משמו הפרטי של אחד מאבות המשפחה, כאשר במקרה זה הוא ממקור מקראי.

אשרוף הוא גרסה של השם המקראי אשר.

פירוש הסופית הרוסית "-וב" (או "-וף", בצורת האיות המקובלת בשפות מערב אירופה) הוא "בנו של". אשרוף הוא שם מקביל לשם העברי בן אשר. אשר המקראי היה בנו השני של יעקוב ושל זילפה שפחת לאה (בראשית, ל,י"ב-י"ג).

אשר מתועד כשם משפחה בשנת 1196 בעיר וורמס, מערב גרמניה. שם זה שימש בסיס ליצירת גרסאות רבות, ביניהן אנסלם, המתועדת בעיר וירצבורג, גרמניה, בשנת 1212, ומאוחר יותר גם בצפון אפריקה; הצורה הלטינית אנזלינוס, מתועדת בסאבויה בשנת 1294; אושר, מתועד בשנת 1495 בלוצלבורג במחוז מוסל בצרפת; אמשל, מוזכר בעיר פרנקפורט אם מיין, מערב גרמניה, בשנת 1691, ואחרים. השורש המקורי התמזג עם שמות של מספר מקומות בגרמניה, בוהמיה ומזרח אירופה ויצר שמות משפחה כמו אקרמן, שפירושו המילולי בגרמנית "חורש", ואשנבורג, שפירושו בגרמנית "מבצר של אפר".

אישים ידועים אשר נשאו את שם המשפחה אשרוף כוללים את השחקן הישראלי מישה אשרוף אשר נולד בברה"מ במאה ה-20.
מספר פריט:
234683
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם אשרוף
ASHEROF, ASHEROFF, ASCHEROFF, ASHEROV

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הפטרונימיים (שמות שמקורם בשמו של האב) מכיוון שהם נגזרים משמו הפרטי של אחד מאבות המשפחה, כאשר במקרה זה הוא ממקור מקראי.

אשרוף הוא גרסה של השם המקראי אשר.

פירוש הסופית הרוסית "-וב" (או "-וף", בצורת האיות המקובלת בשפות מערב אירופה) הוא "בנו של". אשרוף הוא שם מקביל לשם העברי בן אשר. אשר המקראי היה בנו השני של יעקוב ושל זילפה שפחת לאה (בראשית, ל,י"ב-י"ג).

אשר מתועד כשם משפחה בשנת 1196 בעיר וורמס, מערב גרמניה. שם זה שימש בסיס ליצירת גרסאות רבות, ביניהן אנסלם, המתועדת בעיר וירצבורג, גרמניה, בשנת 1212, ומאוחר יותר גם בצפון אפריקה; הצורה הלטינית אנזלינוס, מתועדת בסאבויה בשנת 1294; אושר, מתועד בשנת 1495 בלוצלבורג במחוז מוסל בצרפת; אמשל, מוזכר בעיר פרנקפורט אם מיין, מערב גרמניה, בשנת 1691, ואחרים. השורש המקורי התמזג עם שמות של מספר מקומות בגרמניה, בוהמיה ומזרח אירופה ויצר שמות משפחה כמו אקרמן, שפירושו המילולי בגרמנית "חורש", ואשנבורג, שפירושו בגרמנית "מבצר של אפר".

אישים ידועים אשר נשאו את שם המשפחה אשרוף כוללים את השחקן הישראלי מישה אשרוף אשר נולד בברה"מ במאה ה-20.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי