חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם קדוש

KADOSH, CADOSH

שם משפחה זה נגזר ממאפיין אישי או מכינוי.

קדש מתועד כשם משפחה יהודי בספרד בשנת 1332. השם קדוש מתועד בצורות איות שונות החל מהמאה ה-15 ואחר כך בשנת 1556, במאה ה-17 וגם במאה ה-20 בצרפת. קדוש מתועד כשם משפחה יהודיבשנת 1556 עם שמעון קדוש, אחד מ-24 היהודים הפורטגזים אשר עונו והועלו למוקד בעיר אנקונה, איטליה.
מספר פריט:
224405
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים: