חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

פדרו רוט

Pedro Roth (b. 1938), art photographer, painter and cartoonist born in Budapest, Hungary, and who emigrated to Argentina in 1954. He graduated in filmmaking from the National University of La Plata and then studied art photography at the Metropolitan Museum in New York, USA. For over forty years Roth is an important player in many aspects of the culture of the City of Buenos Aires. He was the preferred photographer of the works of all major Argentinian artists, while at the same time he developed his own creative work through both painting and photography. He became known too as a cartoonist with a very distinctive style. Exhibitions of his work have been held throughout the Americas and Europe.

A creator and promoter of cultural ideas, Roth participated in a major Czech-Argentine cultural project which paid tribute to the pioneer of artificial intelligence, the Golem.

תאריך לידה:
1938
מקום לידה:
בודפשט
סוג אישיות:
אמנים
,
צלם/ת
מספר פריט:
220657
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
פדרו רוט

Pedro Roth (b. 1938), art photographer, painter and cartoonist born in Budapest, Hungary, and who emigrated to Argentina in 1954. He graduated in filmmaking from the National University of La Plata and then studied art photography at the Metropolitan Museum in New York, USA. For over forty years Roth is an important player in many aspects of the culture of the City of Buenos Aires. He was the preferred photographer of the works of all major Argentinian artists, while at the same time he developed his own creative work through both painting and photography. He became known too as a cartoonist with a very distinctive style. Exhibitions of his work have been held throughout the Americas and Europe.

A creator and promoter of cultural ideas, Roth participated in a major Czech-Argentine cultural project which paid tribute to the pioneer of artificial intelligence, the Golem.

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי