חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
1 \ 13
נמחקו
נוספו
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי חודורוב

חודורוב Khodorov

(בפולנית CHODOROW)

עיר במחוז דרוהוביץ (DROGOBYCZ), מערב אוקראינה. עד מלחמת העולם השנייה במחוז לבוב, גליציה המזרחית, פולין.


חודורוב נוסדה ב-1431 כאחוזת מבצר פרטית, וב-1640 קיבלה מעמד של עיר. במאה ה-17 נפגעה חודורוב מפלישות הטאטארים, נחרבה ושוקמה במאה ה-18. אחרי חלוקות פולין בסוף המאה ה-18 הייתה באזור שבשליטת האימפריה האוסטרית.

ב-1837 פרצה שרפה שכילתה כמעט את כל העיר. בסוף המאה ה-19 עם הנחת מסילות הרכבת, נעשתה חודורוב לצומת רכבות מרכזי.

בימי מלחמת העולם הראשונה (1918-1914) עם פלישת הרוסים ב-1914 הועלתה בעיר באש. ב- 1919 בפולין העצמאית, שוב שוקמה העיר ובמקום בתי עץ נבנו בה בתי לבנים.

יהודים ישבו בחודורוב מ-1633. ב-1642 נחנך בית-כנסת מפואר בנוי עץ ובו ציורים מרהיבים של אמן יהודי עלום שם. בדלקה שפרצה ב-1837 היה בית הכנסת הבנין היחיד ששרד בעיר.

ב-1765 חיו בחודורוב כ-880 יהודים.

ב-1874 נבחרו למועצת העירייה שבעה יהודים מכלל 18 הנבחרים, ומאז ועד מלחמת העולם הראשונה כיהן יהודי כסגן ראש עיר. ב-1913 נבחר ד"ר זיגמונט גרינשטיין לכהונת ראש העיר.

ב-1910 חיו בחודורוב 1,867 יהודים, %43 מכלל התושבים.

במלחמת העולם הראשונה נכבשה חודורוב בידי הרוסים. החיילים הרוסים הציתו את בתי העיר ואת בית הכנסת העתיק. צעיר יהודי, שכיבה את הדלקה נתפס ונידון למוות, אך נפדה בכספי הקהילה.

במאה ה-18 עסקו יהודי חודורוב במסחר ובמלאכה. אחרי מלחמת העולם הראשונה הייתה חודורוב מרכז תעשייתי חשוב. נבנו בית חרושת לסוכר, לנקניק, שתי מנסרות ומפעלים הקשורים לעיבוד תוצרת חקלאית. הג'וינט סייע לסוחרים ולבעלי המלאכה היהודים.

בשנות ה-20 הוקמו הבנק לאשראי, איגוד בעלי-המלאכה, "יד חרוצים" ואיגוד הסוחרים.

בראשית המאה ה-20 הוקמו בחודורוב אגודות ציוניות. ב-1907 נוסד ארגון "בני-ציון". כן היו בעיר סניפי הציונים הכלליים, הציונים הראדיקאליים, "המזרחי", "התאחדות", הציונים הרביזיוניסטים, ויצ"ו (מ-1933) ותנועות הנוער "השומר הצעיר", "השומר הדתי" (לאחר מכן "בני עקיבא"), "גורדוניה", "הנוער הציוני", "בית"ר" וארגון ספורט יהודי "דרור". ב-1939 הוקמה תנועת נוער של הציונים הראדיקליים "השחר".

בחודורוב התקיים קיבוץ הכשרה לעלייה לארץ ישראל של תנועות הנוער בית"ר, "בני- עקיבא" ו"גורדוניה".

בשנות ה-20 נפתח בחודורוב בית-ספר עברי משלים "שפה ברורה", וב-1932 הוקם "תלמוד- תורה" בו הורו גם לימודי-חול. האגודה "ארץ ישראל" טיפחה פעולות-תרבות במקום.

בסוף שנות ה-30, בעקבות המשבר הכלכלי, גברה האנטישמיות בפולין והיו התנפלויות על נוסעי הרכבת בקו חודורוב-לבוב.

ב-1931 חיו בחודורוב 2,216 יהודים והיו %29 מכלל-האוכלוסיה.


תקופת השואה

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר 1939) הופצצה חודורוב בידי הגרמנים. אך בעקבות ההסכם בין גרמניה לברית המועצות עברה העיר, ככל שטחי מזרח פולין, לשליטת ברית המועצות.

ב-30 ביוני 1941, שבוע אחרי מתקפתם על ברית המועצות, נכנסו הגרמנים לחודורוב. חיילים גרמנים ואוקראינים מקומיים התעללו בעוברי אורח יהודים, בזזו את דירותיהם, והעלו באש את בית הכנסת הישן. כעבור זמן קצר נשלחו היהודים לעבודות כפייה בעיירה ובסביבה, במהלכן הוכו ואחדים אף נרצחו.

הוקמו יודנראט (מועצת יהודים מטעם) ומשטרה יהודית. היודנראט נדרש לאסוף מהיהודים ולמסור לגרמנים כסף, חפצי ערך, רהיטים ופרוות. יהודי הכפרים נצטוו לעקור לחודורוב.

בימים כ"ב וכ"ג באלול תש"ב (5,4 בספטמבר 1942) התקיימה האקציה (פעולת-חיסול) הראשונה. גרמנים ואוקראינים פשטו על בתי היהודים. חולים ותשושים נורו במקום. ילדים קטנים הושלכו בעד החלונות. קרוב ל-1,500 יהודים שולחו למחנה ההשמדה בבלז'ץ. כ-100 יהודים נרצחו במקום. רבים הצליחו לברוח ליערות, ובשובם אחרי האקציה מצאו את בתיהם ריקים מכל.

כעבור כמה שבועות, בתשרי תש"ג (אוקטובר 1942) התקיימה האקציה השנייה. הפעם נשלחו כ-350 יהודים לבלז'ץ. כמה מאות יהודים שעבדו בבתי החרושת רוכזו בשכונה אחת. ב-5 בפברואר 1943 נורו גם הם ליד בית החרושת לסוכר במבואות העיר. כמה יהודים הסתתרו במחבואים ונעזרו במכרים נוצרים. הפולני הנרי פיצ'ק קיים במשך 22 חודש קבוצה של עשרה יהודים; עזרה לידו הפולניה רוטוביץ.

ביולי 1944 שוחררה חודורוב בידי הצבא הסובייטי.

שנות ה-2000

לפי נתוני הארגונים היהודיים, בשנת 2014 לא היו כלל יהודים במקום.
בית העלמין השייך לעירייה פרוץ ומוזנח. רוב המצבות נלקחו לשימושים אחרים, והאזור כולו משמש לזריקת פסולת.
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
214274
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי חודורוב
חודורוב Khodorov

(בפולנית CHODOROW)

עיר במחוז דרוהוביץ (DROGOBYCZ), מערב אוקראינה. עד מלחמת העולם השנייה במחוז לבוב, גליציה המזרחית, פולין.


חודורוב נוסדה ב-1431 כאחוזת מבצר פרטית, וב-1640 קיבלה מעמד של עיר. במאה ה-17 נפגעה חודורוב מפלישות הטאטארים, נחרבה ושוקמה במאה ה-18. אחרי חלוקות פולין בסוף המאה ה-18 הייתה באזור שבשליטת האימפריה האוסטרית.

ב-1837 פרצה שרפה שכילתה כמעט את כל העיר. בסוף המאה ה-19 עם הנחת מסילות הרכבת, נעשתה חודורוב לצומת רכבות מרכזי.

בימי מלחמת העולם הראשונה (1918-1914) עם פלישת הרוסים ב-1914 הועלתה בעיר באש. ב- 1919 בפולין העצמאית, שוב שוקמה העיר ובמקום בתי עץ נבנו בה בתי לבנים.

יהודים ישבו בחודורוב מ-1633. ב-1642 נחנך בית-כנסת מפואר בנוי עץ ובו ציורים מרהיבים של אמן יהודי עלום שם. בדלקה שפרצה ב-1837 היה בית הכנסת הבנין היחיד ששרד בעיר.

ב-1765 חיו בחודורוב כ-880 יהודים.

ב-1874 נבחרו למועצת העירייה שבעה יהודים מכלל 18 הנבחרים, ומאז ועד מלחמת העולם הראשונה כיהן יהודי כסגן ראש עיר. ב-1913 נבחר ד"ר זיגמונט גרינשטיין לכהונת ראש העיר.

ב-1910 חיו בחודורוב 1,867 יהודים, %43 מכלל התושבים.

במלחמת העולם הראשונה נכבשה חודורוב בידי הרוסים. החיילים הרוסים הציתו את בתי העיר ואת בית הכנסת העתיק. צעיר יהודי, שכיבה את הדלקה נתפס ונידון למוות, אך נפדה בכספי הקהילה.

במאה ה-18 עסקו יהודי חודורוב במסחר ובמלאכה. אחרי מלחמת העולם הראשונה הייתה חודורוב מרכז תעשייתי חשוב. נבנו בית חרושת לסוכר, לנקניק, שתי מנסרות ומפעלים הקשורים לעיבוד תוצרת חקלאית. הג'וינט סייע לסוחרים ולבעלי המלאכה היהודים.

בשנות ה-20 הוקמו הבנק לאשראי, איגוד בעלי-המלאכה, "יד חרוצים" ואיגוד הסוחרים.

בראשית המאה ה-20 הוקמו בחודורוב אגודות ציוניות. ב-1907 נוסד ארגון "בני-ציון". כן היו בעיר סניפי הציונים הכלליים, הציונים הראדיקאליים, "המזרחי", "התאחדות", הציונים הרביזיוניסטים, ויצ"ו (מ-1933) ותנועות הנוער "השומר הצעיר", "השומר הדתי" (לאחר מכן "בני עקיבא"), "גורדוניה", "הנוער הציוני", "בית"ר" וארגון ספורט יהודי "דרור". ב-1939 הוקמה תנועת נוער של הציונים הראדיקליים "השחר".

בחודורוב התקיים קיבוץ הכשרה לעלייה לארץ ישראל של תנועות הנוער בית"ר, "בני- עקיבא" ו"גורדוניה".

בשנות ה-20 נפתח בחודורוב בית-ספר עברי משלים "שפה ברורה", וב-1932 הוקם "תלמוד- תורה" בו הורו גם לימודי-חול. האגודה "ארץ ישראל" טיפחה פעולות-תרבות במקום.

בסוף שנות ה-30, בעקבות המשבר הכלכלי, גברה האנטישמיות בפולין והיו התנפלויות על נוסעי הרכבת בקו חודורוב-לבוב.

ב-1931 חיו בחודורוב 2,216 יהודים והיו %29 מכלל-האוכלוסיה.


תקופת השואה

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר 1939) הופצצה חודורוב בידי הגרמנים. אך בעקבות ההסכם בין גרמניה לברית המועצות עברה העיר, ככל שטחי מזרח פולין, לשליטת ברית המועצות.

ב-30 ביוני 1941, שבוע אחרי מתקפתם על ברית המועצות, נכנסו הגרמנים לחודורוב. חיילים גרמנים ואוקראינים מקומיים התעללו בעוברי אורח יהודים, בזזו את דירותיהם, והעלו באש את בית הכנסת הישן. כעבור זמן קצר נשלחו היהודים לעבודות כפייה בעיירה ובסביבה, במהלכן הוכו ואחדים אף נרצחו.

הוקמו יודנראט (מועצת יהודים מטעם) ומשטרה יהודית. היודנראט נדרש לאסוף מהיהודים ולמסור לגרמנים כסף, חפצי ערך, רהיטים ופרוות. יהודי הכפרים נצטוו לעקור לחודורוב.

בימים כ"ב וכ"ג באלול תש"ב (5,4 בספטמבר 1942) התקיימה האקציה (פעולת-חיסול) הראשונה. גרמנים ואוקראינים פשטו על בתי היהודים. חולים ותשושים נורו במקום. ילדים קטנים הושלכו בעד החלונות. קרוב ל-1,500 יהודים שולחו למחנה ההשמדה בבלז'ץ. כ-100 יהודים נרצחו במקום. רבים הצליחו לברוח ליערות, ובשובם אחרי האקציה מצאו את בתיהם ריקים מכל.

כעבור כמה שבועות, בתשרי תש"ג (אוקטובר 1942) התקיימה האקציה השנייה. הפעם נשלחו כ-350 יהודים לבלז'ץ. כמה מאות יהודים שעבדו בבתי החרושת רוכזו בשכונה אחת. ב-5 בפברואר 1943 נורו גם הם ליד בית החרושת לסוכר במבואות העיר. כמה יהודים הסתתרו במחבואים ונעזרו במכרים נוצרים. הפולני הנרי פיצ'ק קיים במשך 22 חודש קבוצה של עשרה יהודים; עזרה לידו הפולניה רוטוביץ.

ביולי 1944 שוחררה חודורוב בידי הצבא הסובייטי.

שנות ה-2000

לפי נתוני הארגונים היהודיים, בשנת 2014 לא היו כלל יהודים במקום.
בית העלמין השייך לעירייה פרוץ ומוזנח. רוב המצבות נלקחו לשימושים אחרים, והאזור כולו משמש לזריקת פסולת.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי