חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי רודאמין

רודאמין RUDAMINE

עיירה במחוז מריאמפול (MARIAMPOLE) דרום מערב ליטא.


העיירה נוסדה במאה ה-18 בידי נסיך פולני שהזמין יהודים להתיישב במקום והחכיר להם קרקעות. בראשית המאה העשרים נרכשו הקרקעות בידי משפחת זימן היהודית. מצבם הכלכלי של יהודי רודאמין היה איתן; הם התפרנסו ממסחר ומחקלאות וקשרו קשרים טובים עם שכניהם הנוצרים. אחרי מלחמת העולם הראשונה (1918-1914) עזבו יהודים רבים את רודאמין לערים אחרות, או היגרו לארצות חוץ, אך הדבר לא פגע בפעילותה של הקהילה.

לקהילת רודאמין היו מסופחות גם משפחות יהודיות שחיו בכפרי הסביבה. בעיירה היה בית מדרש ובית כנסת עתיק שנודע ביופיו. הרב האחרון שכיהן ברודאמין היה ר' מרדכי הכהן, שהחל את כהונתנו אחרי מלחמת העולם הראשונה וניספה עם קהילתו בשואה.

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו ברודאמין כ-20 משפחות יהודיות ועוד כ-50 משפחות בכפרי הסביבה.


תקופת השואה

אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר 1939) וכיבוש פולין בידי הגרמנים עברה ליטא לתחום השליטה הסובייטי וסופחה בסוף קיץ 1940 לברית המועצות.

בהיותה קרובה לגבול עם פולין, הופצצה רודאמין בידי הגרמנים כבר ביום הראשון למתקפתם על ברית המועצות (22 ביוני 1941), ובו ביום נכנסו הגרמנים לעיירה.

כמה בתי יהודים נפגעו בהפצצה וכמה יהודים נהרגו. יהודים שנמלטו מבתיהם בפרוץ הקרבות שבו לעיירה. בחסות הגרמנים השתלטו כנופיות של ליטאים לאומנים על העיירה, הוציאו יהודים לעבודות כפייה מבזות והתעללו בהם.

נגזר על היהודים לענוד סימן זהוי, מגן דוד צהוב, על בגדיהם, והותר להם לקנות רק מצרכי מזון בסיסיים. העונש על הפרת הגזרות היה מות. באמצע יולי באו מהעיר הסמוכה לאזדיי (LAZDIJAI) כמה גרמנים ועמם כנופייה של ליטאים. הם עברו בין בתי היהודים, שדדו רכוש, היכו ופצעו. באיום עונש מוות הוטל על הקהילה קנס של 500 רובל לגולגולת, בעלי היכולת שילמו גם עבור העניים. אחר כך גורשו היהודים מבתיהם ושוכנו בבית המדרש ובכמה בתים קטנים סמוכים לו. בתיהם נתפסו בידי שכנים ליטאים.

ב-15 בספטמבר 1941 גורשו יהודי רודאמין והסביבה ללאזדיי, שם נכלאו בתנאים קשים עם יהודי המקום, וב-3 בנובמבר 1941, י"ג במרחשוון תש"ב, נרצחו כולם ביער סמוך.

יהודים שהסתתרו אצל איכרים נלכדו במשך ימי הכיבוש הגרמני. רק ספורים מיהודי רודאמין שרדו.
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
212710
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי רודאמין
רודאמין RUDAMINE

עיירה במחוז מריאמפול (MARIAMPOLE) דרום מערב ליטא.


העיירה נוסדה במאה ה-18 בידי נסיך פולני שהזמין יהודים להתיישב במקום והחכיר להם קרקעות. בראשית המאה העשרים נרכשו הקרקעות בידי משפחת זימן היהודית. מצבם הכלכלי של יהודי רודאמין היה איתן; הם התפרנסו ממסחר ומחקלאות וקשרו קשרים טובים עם שכניהם הנוצרים. אחרי מלחמת העולם הראשונה (1918-1914) עזבו יהודים רבים את רודאמין לערים אחרות, או היגרו לארצות חוץ, אך הדבר לא פגע בפעילותה של הקהילה.

לקהילת רודאמין היו מסופחות גם משפחות יהודיות שחיו בכפרי הסביבה. בעיירה היה בית מדרש ובית כנסת עתיק שנודע ביופיו. הרב האחרון שכיהן ברודאמין היה ר' מרדכי הכהן, שהחל את כהונתנו אחרי מלחמת העולם הראשונה וניספה עם קהילתו בשואה.

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו ברודאמין כ-20 משפחות יהודיות ועוד כ-50 משפחות בכפרי הסביבה.


תקופת השואה

אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר 1939) וכיבוש פולין בידי הגרמנים עברה ליטא לתחום השליטה הסובייטי וסופחה בסוף קיץ 1940 לברית המועצות.

בהיותה קרובה לגבול עם פולין, הופצצה רודאמין בידי הגרמנים כבר ביום הראשון למתקפתם על ברית המועצות (22 ביוני 1941), ובו ביום נכנסו הגרמנים לעיירה.

כמה בתי יהודים נפגעו בהפצצה וכמה יהודים נהרגו. יהודים שנמלטו מבתיהם בפרוץ הקרבות שבו לעיירה. בחסות הגרמנים השתלטו כנופיות של ליטאים לאומנים על העיירה, הוציאו יהודים לעבודות כפייה מבזות והתעללו בהם.

נגזר על היהודים לענוד סימן זהוי, מגן דוד צהוב, על בגדיהם, והותר להם לקנות רק מצרכי מזון בסיסיים. העונש על הפרת הגזרות היה מות. באמצע יולי באו מהעיר הסמוכה לאזדיי (LAZDIJAI) כמה גרמנים ועמם כנופייה של ליטאים. הם עברו בין בתי היהודים, שדדו רכוש, היכו ופצעו. באיום עונש מוות הוטל על הקהילה קנס של 500 רובל לגולגולת, בעלי היכולת שילמו גם עבור העניים. אחר כך גורשו היהודים מבתיהם ושוכנו בבית המדרש ובכמה בתים קטנים סמוכים לו. בתיהם נתפסו בידי שכנים ליטאים.

ב-15 בספטמבר 1941 גורשו יהודי רודאמין והסביבה ללאזדיי, שם נכלאו בתנאים קשים עם יהודי המקום, וב-3 בנובמבר 1941, י"ג במרחשוון תש"ב, נרצחו כולם ביער סמוך.

יהודים שהסתתרו אצל איכרים נלכדו במשך ימי הכיבוש הגרמני. רק ספורים מיהודי רודאמין שרדו.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי