חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם אטיאז

ATTIAZ, ATTYASSE, ATIJAS

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הפטרונימיים (שמות שמקורם בשמו של האב) מכיוון שהם נגזרים משמו הפרטי של אחד מאבות המשפחה, כאשר במקרה זה הוא ממקור מקראי. שם משפחה זה הוא גרסה של השם עטיה. עטיה הוא שם פרטי ערבי שפירושו "מתנת אל". בתור שם משפחה יהודי יש לשם זה מספר גרסאות, רובן נפוצות בקהילות היהודיות שמסביב לים התיכון, אבל בצפון אירופה ובארה"ב. עטיאס מתועד במאה ה-16 בארץ ישראל ובאיטליה; עטיה במאה ה-18 בצפון סוריה; אטיאס בשנת 1792 באמריקה; ועטייס ב-1793 באמריקה. במאה ה-20 אטיאס מתועד כשם משפחה יהודי עם החיילים היוגוסלבים יהודה, מוסקו, ונסים אטיאס אשר נפלו בשבי הגרמנים בזמן מלחמת העולם השנייה.
מספר פריט:
208123
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים: