חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

יוליה סוארה

Iulia Soare (born Lilly Sonnenfeld) (1920-1971), realistic prose writer, born in Galați, Romania. She attended the high school in Galati, and in 1939 started her studies at the University of Bucharest. Because of the anti-Semitic policy introduced by the Fascist government of Romania, she could finish her studies only after the end of WW2 in 1946. From 1946 to 1954 she worked as an editor at several publishing houses. Her novel Familia Calaff (“The Calaff Family”, 1956) depicts Jewish family life. Her other works include the short stories O plimbare la Băneasa (“A Walk to Băneasa”, 1962), Vârsta de bronz (“The Bronze Age”, 1969), and Duminică frumoasă de primăvară (“A Beautiful Spring Sunday”, 1971). Soare is also the author of the synthesis essay Stendhal (1957) and of numerous translations from André Gide, Georges Duhamel, Roger Caillois, Jules Vrne, Karel Čapek, and Andre Gide. Soare died in Bucharest

תאריך לידה:
1920
תאריך פטירה:
2021
מספר פריט:
20676447
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
יוליה סוארה

Iulia Soare (born Lilly Sonnenfeld) (1920-1971), realistic prose writer, born in Galați, Romania. She attended the high school in Galati, and in 1939 started her studies at the University of Bucharest. Because of the anti-Semitic policy introduced by the Fascist government of Romania, she could finish her studies only after the end of WW2 in 1946. From 1946 to 1954 she worked as an editor at several publishing houses. Her novel Familia Calaff (“The Calaff Family”, 1956) depicts Jewish family life. Her other works include the short stories O plimbare la Băneasa (“A Walk to Băneasa”, 1962), Vârsta de bronz (“The Bronze Age”, 1969), and Duminică frumoasă de primăvară (“A Beautiful Spring Sunday”, 1971). Soare is also the author of the synthesis essay Stendhal (1957) and of numerous translations from André Gide, Georges Duhamel, Roger Caillois, Jules Vrne, Karel Čapek, and Andre Gide. Soare died in Bucharest

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי