חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

אסתר ("אסתריה") עובדיה

Estreja Ovadija Mara (1922-1944), partisan, National Hero of Yugoslavia, born in Bitola (Monastir), North Macedonia (then part of Yugoslavia). She was active in the WIZO organization and then in the League of Communist Youth of Yugoslavia. A textile worked, she worked in Belgrade after 1938 until March 1941, when she returned to Bitola.

After the invasion of Yugoslavia by Germany and its allies in April 1941 she joined the anti-fascist movement that immediately started preparing the armed resistance. Bitola, as part of Yugoslav Macedonia, was occupied by Bulgaria, a German ally. The Bulgarian occupation forces started persecuting the Jews and limiting their movement. In 1942 Ovadija became a member of the Communist Party of Yugoslavia. She lived illegally under the assumed name of Mara. Her missions included encouraging Jews to join the partisan units. In March 1943, she managed to escape the deportation of about 3,000 Jews from Bitola to Treblinka Nazi death camp. Along with another seven Jewish girls, including her friend Jamila Angela Isaac Colonomus, she found shelter in the house of Stojan-Bogoja Siljanovski, a tobacconist of Bitola, who hid them during the raid against the Jews conducted by the Bulgarian and German forces. On November 28, 1989, Yad Vashem recognized Stojan-Bogoja Siljanovski as Righteous Among the Nations.  

In April 1943 she joined the Goce Delcev partisan unit taking part in all the battles fought by this unit at Fuštan, Tušin and Kožuf against Bulgarian and German military. Ovadija served as deputy political commissar of her company within the Third Macedonian Brigade of partisans and on August 22, 1944, she was appointed political commissar of a battalion of the Seventh Macedonian Brigade. Four days later, on August 26, 1944, she was killed in action during a battle with Bulgarian border guards on Kajmakcalan summit.

On October 11, 1953, by order of the President of the Yugoslavia, Iosip Broz Tito, Estreja Ovadija Mara was proclaimed a National Hero of Yugoslavia – the highest medal for wartime bravery in Yugoslavia. She was the only Jewish woman ever to receive this designation.  

תאריך לידה:
1922
תאריך פטירה:
1944
מספר פריט:
20673603
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
אסתר ("אסתריה") עובדיה

Estreja Ovadija Mara (1922-1944), partisan, National Hero of Yugoslavia, born in Bitola (Monastir), North Macedonia (then part of Yugoslavia). She was active in the WIZO organization and then in the League of Communist Youth of Yugoslavia. A textile worked, she worked in Belgrade after 1938 until March 1941, when she returned to Bitola.

After the invasion of Yugoslavia by Germany and its allies in April 1941 she joined the anti-fascist movement that immediately started preparing the armed resistance. Bitola, as part of Yugoslav Macedonia, was occupied by Bulgaria, a German ally. The Bulgarian occupation forces started persecuting the Jews and limiting their movement. In 1942 Ovadija became a member of the Communist Party of Yugoslavia. She lived illegally under the assumed name of Mara. Her missions included encouraging Jews to join the partisan units. In March 1943, she managed to escape the deportation of about 3,000 Jews from Bitola to Treblinka Nazi death camp. Along with another seven Jewish girls, including her friend Jamila Angela Isaac Colonomus, she found shelter in the house of Stojan-Bogoja Siljanovski, a tobacconist of Bitola, who hid them during the raid against the Jews conducted by the Bulgarian and German forces. On November 28, 1989, Yad Vashem recognized Stojan-Bogoja Siljanovski as Righteous Among the Nations.  

In April 1943 she joined the Goce Delcev partisan unit taking part in all the battles fought by this unit at Fuštan, Tušin and Kožuf against Bulgarian and German military. Ovadija served as deputy political commissar of her company within the Third Macedonian Brigade of partisans and on August 22, 1944, she was appointed political commissar of a battalion of the Seventh Macedonian Brigade. Four days later, on August 26, 1944, she was killed in action during a battle with Bulgarian border guards on Kajmakcalan summit.

On October 11, 1953, by order of the President of the Yugoslavia, Iosip Broz Tito, Estreja Ovadija Mara was proclaimed a National Hero of Yugoslavia – the highest medal for wartime bravery in Yugoslavia. She was the only Jewish woman ever to receive this designation.  

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי