חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם הרוש

HARROUCH, HARROUCHE

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד.שם משפחה זה נגזר משמות של תפקידים ותארים בקהילה היהודית.

הרוש הוא גרסה של השם העברי הראש. שם זה גם קשור בצורות ערביות של המילה הלטינית קארוס, שהיא תרגום של המילה העברית "חביב". במקרא, "ראש" הוא תוארו של ראש המשפחה או השבט; מאוחר יותר זה נהפך לתואר של העומד בראש ישיבה, קהילה או יחידה מנהלתית. שמות מקבילים בשפות אחרות כוללים מגוון רחב של איותים שונים למילה ראש, וביניהם שייח' בערבית, אמגהר בבֶּרְבֵּרִית (שפה מדוברת עי שבטי צפון אפריקה) והאופט או האופטמן בגרמנית. מונחים דומים אשר שימשו בסיס ליצירת שמות משפחה יהודיים נוספים כוללים את "זקן" (במובן של "מכובד") ונשיא. אפשר שחלק מהמשפחות ששמם שייח' נקראות על פי מקומות ששמם שייח' הנפוצים בארצות דוברות ערבית בצפון אפריקה ובמזרח התיכון. שמות נוספים בעלי משמעות דומה כוללים את הנגיד ואיבן נגדלה ("בנו של הגדול", בערבית), המתועדים בספרד במאה ה-11; השם הזקן מוזכר בצרפת במאה ה-11. בן ראש, ורוש, אל רוס, אבנרוס, אבנרש, אבן רוס (כול השמות האלה מכילים את המילה העברית "ראש" בצורות איות שונות) ובן אלשייח מתועדים כשמות משפחה יהודיים בספרד במאה ה-13; אבנרוס במאה ה-14; אלשייך וארוס במאה ה-15; נשיא, בנזקן, הרוש ובנהרוש במאה ה-17; ובן אשך, כרוס, הרוס ובנארוש במאה ה-18.
מספר פריט:
203575
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם הרוש
HARROUCH, HARROUCHE

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד.שם משפחה זה נגזר משמות של תפקידים ותארים בקהילה היהודית.

הרוש הוא גרסה של השם העברי הראש. שם זה גם קשור בצורות ערביות של המילה הלטינית קארוס, שהיא תרגום של המילה העברית "חביב". במקרא, "ראש" הוא תוארו של ראש המשפחה או השבט; מאוחר יותר זה נהפך לתואר של העומד בראש ישיבה, קהילה או יחידה מנהלתית. שמות מקבילים בשפות אחרות כוללים מגוון רחב של איותים שונים למילה ראש, וביניהם שייח' בערבית, אמגהר בבֶּרְבֵּרִית (שפה מדוברת עי שבטי צפון אפריקה) והאופט או האופטמן בגרמנית. מונחים דומים אשר שימשו בסיס ליצירת שמות משפחה יהודיים נוספים כוללים את "זקן" (במובן של "מכובד") ונשיא. אפשר שחלק מהמשפחות ששמם שייח' נקראות על פי מקומות ששמם שייח' הנפוצים בארצות דוברות ערבית בצפון אפריקה ובמזרח התיכון. שמות נוספים בעלי משמעות דומה כוללים את הנגיד ואיבן נגדלה ("בנו של הגדול", בערבית), המתועדים בספרד במאה ה-11; השם הזקן מוזכר בצרפת במאה ה-11. בן ראש, ורוש, אל רוס, אבנרוס, אבנרש, אבן רוס (כול השמות האלה מכילים את המילה העברית "ראש" בצורות איות שונות) ובן אלשייח מתועדים כשמות משפחה יהודיים בספרד במאה ה-13; אבנרוס במאה ה-14; אלשייך וארוס במאה ה-15; נשיא, בנזקן, הרוש ובנהרוש במאה ה-17; ובן אשך, כרוס, הרוס ובנארוש במאה ה-18.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי