דלג לתוכן האתר >
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי ואנדסבק

ואנדסבק

Wandsbek

עיירה בגרמניה, ליד האמבורג. לימים פרבר בעיר המבורג. עד 1990 בגרמניה המערבית, ובין שתי מלחמות העולם במחוז שלזוויג הולשטיין.


יהודים הורשו להתיישב במקום ב-1600 בקירוב; כאשר גורשו מהאמבורג פליטי חמלניצקי ב-1649, התיישבה קבוצת מגורשים בוואנדסבק. במשך 140 שנה (1811-1671) פעלו אלטונה, האמבורג וואנדסבק כקהילה מאוחדת (אה"ו). אחרי 1710, כאשר הותר לאשכנזים להתגורר בהאמבורג, ירדה חשיבותה של קהילת ואנדסבק וב- 1734 מנתה 123 משפחות בלבד. ב-1905 ירד מספרן כדי החצי מזה. אחרי פירוק הקהילה המשולשת היתה ואנדסבק כפופה לרבנות אלטונה; ב-1864 מינתה רב לעצמה. מסוף המאה ה-17 ובמחצית הראשונה של המאה שלאחריה הופיעו בוואנדסבק עשרות ספרים חשובים בעברית.

מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי ואנדסבק

ואנדסבק

Wandsbek

עיירה בגרמניה, ליד האמבורג. לימים פרבר בעיר המבורג. עד 1990 בגרמניה המערבית, ובין שתי מלחמות העולם במחוז שלזוויג הולשטיין.


יהודים הורשו להתיישב במקום ב-1600 בקירוב; כאשר גורשו מהאמבורג פליטי חמלניצקי ב-1649, התיישבה קבוצת מגורשים בוואנדסבק. במשך 140 שנה (1811-1671) פעלו אלטונה, האמבורג וואנדסבק כקהילה מאוחדת (אה"ו). אחרי 1710, כאשר הותר לאשכנזים להתגורר בהאמבורג, ירדה חשיבותה של קהילת ואנדסבק וב- 1734 מנתה 123 משפחות בלבד. ב-1905 ירד מספרן כדי החצי מזה. אחרי פירוק הקהילה המשולשת היתה ואנדסבק כפופה לרבנות אלטונה; ב-1864 מינתה רב לעצמה. מסוף המאה ה-17 ובמחצית הראשונה של המאה שלאחריה הופיעו בוואנדסבק עשרות ספרים חשובים בעברית.

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי