חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם אטקין

ATKIN, ATKINS, ETKIN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. בתור שם משפחה יהודי, שם זה הוא מטרונים, כלומר שם משפחה שנגזר משמה הפרטי של אחת מאמהות המשפחה . במקרה זה מדובר בשם הפרטי הרוסי אטיה. היהודים השתמשו בשמות פטרונימים כדרך לזיהוי אישי עוד הרבה לפני השימוש בהם כשמות משפחה. הפטרונימים היהודיים מבוססים על השפה העברית ושמות מקראיים. היהודים הספרדים והמזרחים שאלו שמות רבים משכיניהם הערבים, היהודים האשכנזים נהגו לעתים קרובות לתרגם שמות עברים ליידיש או לשפה הוורנקולרית (ע"פ השפה של הרוב האתני באזור בו שכנו בתפוצות), או השתמשו בסיומות שהתקבלו מהשפות המדוברות בסביבתם.
מספר פריט:
189215
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם אטקין
ATKIN, ATKINS, ETKIN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. בתור שם משפחה יהודי, שם זה הוא מטרונים, כלומר שם משפחה שנגזר משמה הפרטי של אחת מאמהות המשפחה . במקרה זה מדובר בשם הפרטי הרוסי אטיה. היהודים השתמשו בשמות פטרונימים כדרך לזיהוי אישי עוד הרבה לפני השימוש בהם כשמות משפחה. הפטרונימים היהודיים מבוססים על השפה העברית ושמות מקראיים. היהודים הספרדים והמזרחים שאלו שמות רבים משכיניהם הערבים, היהודים האשכנזים נהגו לעתים קרובות לתרגם שמות עברים ליידיש או לשפה הוורנקולרית (ע"פ השפה של הרוב האתני באזור בו שכנו בתפוצות), או השתמשו בסיומות שהתקבלו מהשפות המדוברות בסביבתם.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי