X
מאות חטופים על ידי החמאס
138
ימים
:
18
שעות
:
54
דקות
:
13
שניות
דלג לתוכן האתר >

מקור השם גרין

GRYN, GRUEN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נובע משם מלאכותי, כלומר שם שאינו מתייחס לשום תכונה של האיש הראשון שנשא אותו. שם משפחה זה קשור גם בשמו של אחד הצבעים. גרין הוא גרסה יידיש של השם הגרמני גרון, שפירושו "ירוק". שם משפחה זה יכול להיות קשור במספר עיירות ששמותיהן מכילים את המילה גרון.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי גרון כוללים את המורה והסופר ההונגרי נתן גרון (1913-1840) והכנר והמורה האוסטרי יליד הונגריה יעקוב גרון אשר חי בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. בתחילת המאה ה-20 , גרון מתועד כשם משפחה יהודי עם החיילים הגרמנים אלברט ובנו גרון אשר נהרגו במלחמת העולם הראשונה. במאה ה-20, גרין מתועד כשם משפחה יהודי עם טוני נתנאל גרין, עורך ישראלי יליד פולין; ועם הרב הוגו גבריאל גרין, אשר נולד בצ'כיה וחי באנגליה.
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
מקור השם גרין
GRYN, GRUEN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נובע משם מלאכותי, כלומר שם שאינו מתייחס לשום תכונה של האיש הראשון שנשא אותו. שם משפחה זה קשור גם בשמו של אחד הצבעים. גרין הוא גרסה יידיש של השם הגרמני גרון, שפירושו "ירוק". שם משפחה זה יכול להיות קשור במספר עיירות ששמותיהן מכילים את המילה גרון.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי גרון כוללים את המורה והסופר ההונגרי נתן גרון (1913-1840) והכנר והמורה האוסטרי יליד הונגריה יעקוב גרון אשר חי בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. בתחילת המאה ה-20 , גרון מתועד כשם משפחה יהודי עם החיילים הגרמנים אלברט ובנו גרון אשר נהרגו במלחמת העולם הראשונה. במאה ה-20, גרין מתועד כשם משפחה יהודי עם טוני נתנאל גרין, עורך ישראלי יליד פולין; ועם הרב הוגו גבריאל גרין, אשר נולד בצ'כיה וחי באנגליה.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי