חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם סמוטריץ'

סמוטריץ'

SMOTRICH

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה.

שם משפחה זה נגזר משמה של העיירה סמוטריץ' (Смотрич) בנפת דוניבץ במחוז חמלניצקי באוקראינה. הקהילה היהודית בסמוטריץ' מתועדת החל מראשיתה של המאה ה-18. שמות של מקומות, מחוזות וארצות מוצא יכולים להיות לפעמים מקורם של שמות משפחה יהודיים. אבל, בהעדרו של תיעוד משפחתי אמין, שמות משפחה המבוססים על שמות של מקומות לא יכולים להעיד על מוצאה של המשפחה.

שם משפחה זה נפוץ בקרב יהודי עיראק.

סמוטריץ' מתועד כשם משפחה יהודי עם הפוליטיקאי הישראלי בצלאל יואל סמוטריץ' (נולד בשנת 1980).

מספר פריט:
17965086
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם סמוטריץ'

סמוטריץ'

SMOTRICH

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה.

שם משפחה זה נגזר משמה של העיירה סמוטריץ' (Смотрич) בנפת דוניבץ במחוז חמלניצקי באוקראינה. הקהילה היהודית בסמוטריץ' מתועדת החל מראשיתה של המאה ה-18. שמות של מקומות, מחוזות וארצות מוצא יכולים להיות לפעמים מקורם של שמות משפחה יהודיים. אבל, בהעדרו של תיעוד משפחתי אמין, שמות משפחה המבוססים על שמות של מקומות לא יכולים להעיד על מוצאה של המשפחה.

שם משפחה זה נפוץ בקרב יהודי עיראק.

סמוטריץ' מתועד כשם משפחה יהודי עם הפוליטיקאי הישראלי בצלאל יואל סמוטריץ' (נולד בשנת 1980).

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי