חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי זגוריצה

זגוריצה Zgurita
מושבה חקלאית בברפובליקה של מולדובה, עד מלחמת העולם השנייה בחבל בסאראביה, רומניה.

זגוריצה נוסדה ב- 1853 על שטח אדמה של יותר מאלף אקרים; כעבור 25 שנה בוטל חוזה החכירה ומעמדה כמושבה חקלאית יהודית בוטל.

בשנים 1903-1890 נאסר על יהודים חדשים להתיישב במקום בתוקף "חוקי מאי" מ-1882. ב- 1897 מנה היישוב היהודי במקום 1,802 נפש (85 אחוזים מכלל האוכלוסייה).

במסגרת הרפורמה האגררית ברומניה בשנת 1922 הוקצבו חלקות אדמה ל- 150 מיהודי זגוריצה. בין 193 חברי קופת-מלווה המקומית היו 40 איכרים, 25 בעלי-מלאכה ו- 113 סוחרים.

בשנת 1930 מנתה הקהילה היהודית 2,541 נפשות, והיו בה גן-ילדים ובית-ספר יסודי של "תרבות".

תקופת השואה
בימי מלחמת העולם השנייה (1939 – 1945), בתחילת יולי 1941 (בעקבות מתקפת גרמניה על ברית המועצות) הופצץ המקום ותושביו ברחו לשדות. היהודים נלכדו והועברו לטרנסניסטריה, ומשם הוחזרו לבסרביה. בדרך הופרדו הצעירים והוצאו להורג. בסתיו 1941 שוב שולחו היהודים לטרנסניסטריה, ובמעבר הדנייסטר נורו למוות 200 איש; האחרים הובלו לטיראספול ולבלטה.

אחרי השואה רק מעטים מיהודי זגוריצה נותרו בחיים.
סוג מקום:
כפר
מספר פריט:
179348
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:

Mordechai (Mordhe) Goldenberg (1883-1941), poet and journalist, born in Zgurita, Moldova (then part of the Russian Empire). He grew up in Otaci (Ataki) and then in Râșcani, both in the historical region of Bessarabia, now in Moldova, and later settled in Căprești, a Jewish colony in Bessarabia, living there until 1934, when he moved to Secureni (now Sokyriany, in Ukraine). After Bessarabia was again controlled by Romania, following the attack on the Soviet Union in June 1941, Goldenberg was deported to the concentration camps in Transnistria. His wife and daughter committed suicide a short time after deportation, and he died a few months later in the Bershad ghetto. During his life he contributed to a number of periodicals in Yiddish, including Unzer Tsayt and Chernovitser Blater, both in Cernauti (then in Romania, now Chernivtsi in Ukraine), and Tribuna in Bucharest. His Hebrew poems and short stories were published during his life, while his Yiddish poetry was included in the bilingual collection Reshafim BaArava (1940) and republished posthumously in Tel Aviv in 1946. Goldenberg was highly estimated and his work influenced many of his contemporary Yiddish writers, including Samuel Leib Blank (1891-1962), Beniamin Michali (B. I. Michali) (1910-1989), and Herzl Rivkin (1908-1951).

Moldova

Republica Moldova - Republic of Moldova

A country in eastern Europe, it covers most territory of the historic region of Bessarabia, part of Soviet Union until 1991, it was part of Romania between the two World Wars and of the Russian Empire until 1918.

21st Century

Estimated Jewish population in 2018: 2,000 out of 3,500,000. There were 12 municipal organizations and 9 regional communities in the cities of Balti, Soroca, Orhei, Cahul, Ribnita, Dubasari, Bender, Tiraspol, Grigoriopol. Main umbrella Jewish organization:

Jewish Community of the Republic of Moldova
Phone: 373(22)509689
Email: office@jcm.md
Website: https://www.jcm.md/en

במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי זגוריצה
זגוריצה Zgurita
מושבה חקלאית בברפובליקה של מולדובה, עד מלחמת העולם השנייה בחבל בסאראביה, רומניה.

זגוריצה נוסדה ב- 1853 על שטח אדמה של יותר מאלף אקרים; כעבור 25 שנה בוטל חוזה החכירה ומעמדה כמושבה חקלאית יהודית בוטל.

בשנים 1903-1890 נאסר על יהודים חדשים להתיישב במקום בתוקף "חוקי מאי" מ-1882. ב- 1897 מנה היישוב היהודי במקום 1,802 נפש (85 אחוזים מכלל האוכלוסייה).

במסגרת הרפורמה האגררית ברומניה בשנת 1922 הוקצבו חלקות אדמה ל- 150 מיהודי זגוריצה. בין 193 חברי קופת-מלווה המקומית היו 40 איכרים, 25 בעלי-מלאכה ו- 113 סוחרים.

בשנת 1930 מנתה הקהילה היהודית 2,541 נפשות, והיו בה גן-ילדים ובית-ספר יסודי של "תרבות".

תקופת השואה
בימי מלחמת העולם השנייה (1939 – 1945), בתחילת יולי 1941 (בעקבות מתקפת גרמניה על ברית המועצות) הופצץ המקום ותושביו ברחו לשדות. היהודים נלכדו והועברו לטרנסניסטריה, ומשם הוחזרו לבסרביה. בדרך הופרדו הצעירים והוצאו להורג. בסתיו 1941 שוב שולחו היהודים לטרנסניסטריה, ובמעבר הדנייסטר נורו למוות 200 איש; האחרים הובלו לטיראספול ולבלטה.

אחרי השואה רק מעטים מיהודי זגוריצה נותרו בחיים.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מרדכי גולדברג

Mordechai (Mordhe) Goldenberg (1883-1941), poet and journalist, born in Zgurita, Moldova (then part of the Russian Empire). He grew up in Otaci (Ataki) and then in Râșcani, both in the historical region of Bessarabia, now in Moldova, and later settled in Căprești, a Jewish colony in Bessarabia, living there until 1934, when he moved to Secureni (now Sokyriany, in Ukraine). After Bessarabia was again controlled by Romania, following the attack on the Soviet Union in June 1941, Goldenberg was deported to the concentration camps in Transnistria. His wife and daughter committed suicide a short time after deportation, and he died a few months later in the Bershad ghetto. During his life he contributed to a number of periodicals in Yiddish, including Unzer Tsayt and Chernovitser Blater, both in Cernauti (then in Romania, now Chernivtsi in Ukraine), and Tribuna in Bucharest. His Hebrew poems and short stories were published during his life, while his Yiddish poetry was included in the bilingual collection Reshafim BaArava (1940) and republished posthumously in Tel Aviv in 1946. Goldenberg was highly estimated and his work influenced many of his contemporary Yiddish writers, including Samuel Leib Blank (1891-1962), Beniamin Michali (B. I. Michali) (1910-1989), and Herzl Rivkin (1908-1951).

מולדובה

Moldova

Republica Moldova - Republic of Moldova

A country in eastern Europe, it covers most territory of the historic region of Bessarabia, part of Soviet Union until 1991, it was part of Romania between the two World Wars and of the Russian Empire until 1918.

21st Century

Estimated Jewish population in 2018: 2,000 out of 3,500,000. There were 12 municipal organizations and 9 regional communities in the cities of Balti, Soroca, Orhei, Cahul, Ribnita, Dubasari, Bender, Tiraspol, Grigoriopol. Main umbrella Jewish organization:

Jewish Community of the Republic of Moldova
Phone: 373(22)509689
Email: office@jcm.md
Website: https://www.jcm.md/en