חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם שושן, סוסן

SUSAN, BENSOUSAN, BENSUSSAN, LEVI BEN SUSAN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד.

שם משפחה זה יכול להיות גם ממשפחת השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה. בחלק מהמקרים, בן סוסן הוא גרסה של בן שושן, שהוא שם משפחה נפוץ מאד בקרב יהודי מרוקו.

שם משפחה זה יכול להיות גם מטרונים, כלומר שם משפחה שנגזר משמה הפרטי של אחת מאמהות המשפחה. שם משפחה זה קשור בשם ממקור עברי שושן / שושנה, אחד משמות הנשים הרבים שנגזרו משמות של פרחים. על פי הספר "הלכות גדולות", סוסן הוא השם המקביל בערבית לשם העברי שושנה.

שם משפחה זה וצורותיו מתועדים כשמות משפחה יהודיים בדוגמאות הבאות: במאה ה-16, נתן הלוי בן שושן שימש כרב בעיר פאס, מרוקו, במאה ה-18; אליהו הלוי בן שושן שימש כרב בעיר סאלה, מרוקו; אברהם הלו בן שושן היה רב בעיר טטואן, מרוקו; הרב מחלוף הלוי בן שושן הוא אחד החותמים בהכמה (סוג של מסמך משפטי של הקהילה היהודית) בעיר טנג'יר, מרוקו, בשנת 1795; במאה ה-19 הרב אברהם לוי שושן (נפטר בשנת 1903) מסאלה, התיישב בטבריה בשנת 1860, וחיבר את הספר "מעשה צדיקים" (ירושלים, 1889) וגם תירגם לערבית יהודית את הספר "בית שלמה" מאת שלמה פרידמן (ירושלים, 1929).
מספר פריט:
178241
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם שושן, סוסן
SUSAN, BENSOUSAN, BENSUSSAN, LEVI BEN SUSAN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד.

שם משפחה זה יכול להיות גם ממשפחת השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה. בחלק מהמקרים, בן סוסן הוא גרסה של בן שושן, שהוא שם משפחה נפוץ מאד בקרב יהודי מרוקו.

שם משפחה זה יכול להיות גם מטרונים, כלומר שם משפחה שנגזר משמה הפרטי של אחת מאמהות המשפחה. שם משפחה זה קשור בשם ממקור עברי שושן / שושנה, אחד משמות הנשים הרבים שנגזרו משמות של פרחים. על פי הספר "הלכות גדולות", סוסן הוא השם המקביל בערבית לשם העברי שושנה.

שם משפחה זה וצורותיו מתועדים כשמות משפחה יהודיים בדוגמאות הבאות: במאה ה-16, נתן הלוי בן שושן שימש כרב בעיר פאס, מרוקו, במאה ה-18; אליהו הלוי בן שושן שימש כרב בעיר סאלה, מרוקו; אברהם הלו בן שושן היה רב בעיר טטואן, מרוקו; הרב מחלוף הלוי בן שושן הוא אחד החותמים בהכמה (סוג של מסמך משפטי של הקהילה היהודית) בעיר טנג'יר, מרוקו, בשנת 1795; במאה ה-19 הרב אברהם לוי שושן (נפטר בשנת 1903) מסאלה, התיישב בטבריה בשנת 1860, וחיבר את הספר "מעשה צדיקים" (ירושלים, 1889) וגם תירגם לערבית יהודית את הספר "בית שלמה" מאת שלמה פרידמן (ירושלים, 1929).
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי