חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם סופר

SAUPHAR

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נגזר מעיסוק (יכול להיות קשור גם לחומרי הגלם, המוצר המוגמר או כלי עבודה הקשורים למשלח-יד זה).

שם משפחה זה הוא גרסה צרפתית של השם העברי סופר. השם העברי סופר מתועד כשם משפחה יהודי במאה ה-14 עם דורנט סופר, בעיר טרסקון, דרום צרפת. הסופר מתועד במרסיי, צרפת, בשנת בשנת 1434 עם חלפה הסופר בן אברהם הסופר. שרייבר, התרגום לגרמנית, מוזכר כשם משפחה יהודי בשנת 1675 עם הרשל שרייבר מליסה, פולין. סרייבר מתועד בשנת 1725 ושרייבר בשנת 1735. הצורות שזריבר, סקריבר וסופאר מתועדות בפריס בשנת 1809. סקריבה וסופיר מתועדים במאה ה-19 בצרפת. שריבר הוא גרסה פולנית של השם שרייבר. צורות אחרות כוללות את שרייברמן ושרייבמן שפירושן "סופר סת"ם".

סופר מתועד כשם משפחה יהודי במאה ה-18. שם המשפחה סופר מתועד בשנת 1809 בפריס, צרפת, עם ליון סופר.
מספר פריט:
178213
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם סופר
SAUPHAR

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נגזר מעיסוק (יכול להיות קשור גם לחומרי הגלם, המוצר המוגמר או כלי עבודה הקשורים למשלח-יד זה).

שם משפחה זה הוא גרסה צרפתית של השם העברי סופר. השם העברי סופר מתועד כשם משפחה יהודי במאה ה-14 עם דורנט סופר, בעיר טרסקון, דרום צרפת. הסופר מתועד במרסיי, צרפת, בשנת בשנת 1434 עם חלפה הסופר בן אברהם הסופר. שרייבר, התרגום לגרמנית, מוזכר כשם משפחה יהודי בשנת 1675 עם הרשל שרייבר מליסה, פולין. סרייבר מתועד בשנת 1725 ושרייבר בשנת 1735. הצורות שזריבר, סקריבר וסופאר מתועדות בפריס בשנת 1809. סקריבה וסופיר מתועדים במאה ה-19 בצרפת. שריבר הוא גרסה פולנית של השם שרייבר. צורות אחרות כוללות את שרייברמן ושרייבמן שפירושן "סופר סת"ם".

סופר מתועד כשם משפחה יהודי במאה ה-18. שם המשפחה סופר מתועד בשנת 1809 בפריס, צרפת, עם ליון סופר.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי